Chodzi o tworzenie możliwości. 30 lat PFRON

ag

publikacja 13.10.2021 12:40

Tylko 28,7 proc. osób z niepełnosprawnościami w wieku pracowniczym jest aktywnych zawodowo. To jeden z najniższych wskaźników w Europie, który w ciągu najbliższych lat Polska chce zmienić.

Konferencja z okazji 30 lecia PFRON odbywa się na KUL. Konferencja z okazji 30 lecia PFRON odbywa się na KUL.
Agnieszka Gieroba /Foto Gość

W Polsce żyje ponad 3 mln osób z niepełnosprawnością, ale nie wszyscy potrzebują takiego samego wsparcia. Aktualne rozwiązania wpierające rehabilitację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz nowoczesne sposoby ich aktywizacji to tematy międzynarodowej konferencji naukowej, która trwa na KUL. Rozpoczęło ją podpisanie umowy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o współpracy, która ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i możliwości kształcenia osób z niepełnosprawnościami.

- Ta umowa zacieśnia naszą współpracę, która trwa od dawna. Obecnie KUL zatrudnia ponad 50 pracowników z różnymi niepełnosprawnościami i ma ponad 200 niepełnosprawnych studentów. Budynki uczelni dostosowane są do potrzeb tych osób. Nie mają barier architektonicznych, posiadają windy głosowe, zaplecze sanitarne dla osób na wózkach i wiele innych udogodnień, które pomagają tutaj funkcjonować osobom z różnymi trudnościami - podkreśla ks. prof. Mirosław Sitarz, wicerektor KUL.

Obecni na konferencji Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON, i minister Paweł Wdówik, pełnomocnik osób niepełnosprawnych w rządzie PiS, podkreślali, że nie chodzi tylko o pokonywanie barier architektonicznych, ale przede wszystkim barier mentalnych zarówno u osób pełnosprawnych, jak i tych z niepełnosprawnościami.

- Tylko 28,7 proc. niepełnosprawnych, w wieku umożliwiającym pracę, jest aktywnych zawodowo w Polsce. W tym 2 proc. to osoby szukające zatrudnienia, pozostali to już osoby wykonujące świadczenie pracy. To plasuje nas na końcu listy europejskich krajów. Chcielibyśmy, by do 2030 roku ten wskaźnik wyniósł 40 procent. Dla nas byłby to olbrzymi skok, ale w porównaniu z innymi, dalej bylibyśmy gdzieś w połowie stawki. To pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia - mówi Paweł Wdówik.

Dane statystyczne pokazują, że w Polsce jest bardzo niski wskaźnik zainteresowania pracą wśród osób niepełnosprawnych.

- Dlatego wyzwaniem jest pokonanie barier blokujących ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia. Z pewnością jedną z nich jest brak odpowiedniego wykształcenia, co chcemy zmienić m.in. poprzez podpisywanie umów z uczelniami takich, jak ta zawarta dziś na KUL - mówi Krzysztof Michałkiewicz.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami podkreśla, że dla nich priorytetem nie jest otoczenie ich jakąś szczególną troską, ale stworzenie warunków, które umożliwią im samodzielne życie i pozwolą na samodecydowanie o sobie.

- Dziś warunki bytowe i powszechne przekonanie o tym, że wszystkie osoby niepełnosprawne potrzebują jakieś szczególnej troski, utrudniają osobom niepełnosprawnym możliwość kreowania własnego życia według własnych chęci i upodobań. Do niezależności z pewnością przydatne jest wykształcenie i gwarancja dostępności, czyli projektowanie uniwersalne, które wszystkim stwarza warunki do tego, by mogli w pełni korzystać z zasobów, jakie posiadamy. Oczywiście wciąż prawdą jest, że część osób niepełnosprawnych potrzebuje specjalnej troski i większego wsparcia także finansowego. Dlatego chcemy zmienić system finansowania tak, by pieniądze nie płynęły wąską płytką rzeczką do wszystkich, ale były ukierunkowane na szczególnie potrzebujących i do nich strumień pieniędzy przybierał znacznie głębszy kształt - podkreśla minister P. Wdówik.

Międzynarodowa konferencja „30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” jest okazją do wymiany poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków niepełnosprawności we współczesnym świecie oraz propozycji rozwiązań w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Oprócz prelegentów z Polski udział w konferencji biorą goście z różnych stron świata m.in. Australii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin, Norwegii, Belgii, Niemiec oraz Szwajcarii. Wszystko po to, by wymienić się doświadczeniami i uczyć rozwiązań, które już się sprawdziły.

Konferencja potrwa do 14 października i dostępna jest także na kanale YouTube KUL i PFRON.