Każdy jest godzien otrzymać pomoc

ks. Rafał Pastwa

|

Gość Lubelski 27/2022

publikacja 07.07.2022 00:00

W wydarzeniu, które odbywało się w Belwederze w Warszawie, wzięli również udział przedstawiciele Centrum Wolontariatu z Lublina.

W debacie na zaproszenie kancelarii prezydenta RP uczestniczył m.in. ks. Mieczysław Puzewicz (drugi z prawej). W debacie na zaproszenie kancelarii prezydenta RP uczestniczył m.in. ks. Mieczysław Puzewicz (drugi z prawej).
ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Forum to ogólnopolskie spotkanie z udziałem wolontariuszy, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie. Jego organizatorami były Kancelaria Prezydenta RP i Narodowy Instytut Wolności − Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wśród zaproszonych organizacji znalazło się Centrum Wolontariatu w Lublinie, które ma spore doświadczenie w tym obszarze.

Zarządzanie stresem

Podczas IV Forum odbyły się prelekcje, debaty i szkolenia. Dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie poświęcone radzeniu sobie ze stresem. Podkreślano bowiem, że wolontariusze w ostatnich latach byli narażeni na duży poziom stresu – najpierw w związku z zaangażowaniem w pomoc w trakcie pandemii COVID-19, a od lutego tego roku, wspierając uchodźców z Ukrainy oraz tych, którzy pozostali na miejscu.

– Jeżeli człowiek zbyt długo funkcjonuje w sytuacji wytężonego wysiłku, to organizm nie potrafi zwolnić. Może dojść do sytuacji, w której w organizmie zaczynają się odkładać pewne substancje, w tym cukier, bo dana osoba nawet po spełnieniu obowiązków może być myślami w pracy. Trzeba uczyć się stawiać granice i nie przyjmować zadań ponad miarę albo takich, których nie jesteśmy w stanie wypełnić ze względu na niewystarczające kompetencje. Niezbędne są natomiast odpoczynek i regeneracja. Jeżeli wolontariusz będzie przemęczony i wyczerpany, nie będzie w stanie nieść odpowiedniej pomocy – instruowano podczas szkolenia.

Prowadzący podkreślali, że jeśli rysuje się przed nami trudne i wymagające zadanie, nie należy nikogo dodatkowo mobilizować, zarówno w obszarze pomocy, jak i w szkole, na studiach, w pracy. – To łatwe zadania wymagają od nas mobilizacji. Tu istotne są umiejętności w motywowaniu ludzi – akcentowano. Jak podkreślali prelegenci, stres jest związany z każdą nagłą zmianą. Może ona dotyczyć wymagań w pracy, czasu snu, odpoczynku czy pory spożywania posiłków, a nawet nagłej temperatury powietrza.

– Stres jest w naszej głowie, bo to my nadajemy znaczenie potencjalnym kwestiom. Dlatego należy określić, na ile mamy wpływ na pewne sytuacje. Aby umiejętnie zarządzać stresem, należy zadbać o sen, równowagę fizyczną, higienę pracy, odpoczynek, regularne posiłki i regenerację. Stres towarzyszy człowiekowi od zawsze, bo zawsze ludzie się rodzili i umierali, występowały wojny i zmieniały się warunki życia. Należy jednak umiejętnie z niego korzystać, aby się mobilizować, ale też wyznaczać granice, gdy pojawia się sytuacja trudna – podkreślali prowadzący.

Sól demokracji

Podczas drugiego dnia, gdy odbywała się gala wolontariatu, list od prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników spotkania odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jacek Siewiera. Andrzej Duda w piśmie podkreślił, że wolontariat jest dobrem wspólnym, wpisuje się w tradycję republikańską służby na rzecz rodziny i społeczeństwa. Docenił także wartość wolontariatu stałego i wolontariatu seniorów. Z kolei wicepremier prof. Piotr Gliński podziękował przedstawicielom poszczególnych organizacji zebranych w Belwederze za codzienne zaangażowanie, zaznaczając, że wolontariat jest solą demokracji. Zapowiedział również wsparcie dla różnych form niesienia pomocy przez organizacje pozarządowe. Podkreślił, że zależy mu przede wszystkim na wzmocnieniu siły wolontariatu stałego, stąd pomysł, by rozwijać Korpus Solidarności. Prace w tym zakresie trwają już w Narodowym Instytucie Wolności.

Pielęgnować zrywy

Ostatnim punktem forum była debata „Wyzwania stojące przed polskim wolontariatem − czego nauczyło nas doświadczenie pandemii COVID-19 i kryzysu uchodźczego?”. Panelistami byli: Jacek Siewiera, Piotr Mazurek, Ilona Gosiewska, ks. Mieczysław Puzewicz, twórca Centrum Wolontariatu w Lublinie, oraz Edyta Salnikow. Ksiądz Puzewicz zauważył, że w Polsce było kilka zrywów solidarności społecznej, najpierw ten w 1989 roku, potem w roku śmierci papieża Jana Pawła II, następnie w czasie pandemii i wreszcie po wybuchu wojny w Ukrainie. – Takie zrywy należy pielęgnować i przekuwać na inne działania. Zwrócił uwagę, że w Polsce i na Lubelszczyźnie udało się przyjąć wszystkich uchodźców bez budowania obozów. Podkreślił, że godność człowieka jest ideą, wokół której gromadzą się wszyscy wolontariusze, dlatego chodzi o wspieranie wolontariatu długoterminowego, a nie o chwilowe emocje. Każdy człowiek jest bowiem godzien pomocy.