Skarby Jagiellonów

rp

|

Gość Lubelski 33/2022

publikacja 18.08.2022 00:00

Kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Lublinie jest dziękczynnym wotum króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo oręża polsko-litewskiego na polach Grunwaldu.

Świątynia rektoralna to skarb architektury sakralnej. Świątynia rektoralna to skarb architektury sakralnej.
ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Kościół rektoralny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, zwany kościołem powizytkowskim lub pobrygidkowskim, to jeden z najcenniejszych zabytków renesansu i gotyku w Lublinie i jedna z najstarszych świątyń na terenie archidiecezji lubelskiej. Ten historyczny obiekt jest udostępniany do zwiedzania, codziennie otwarty dla wiernych, mieszkańców i turystów. Tradycyjnie 15 sierpnia odbywają się tu uroczystości Wniebowzięcia NMP oraz poświęcenie ziół i kwiatów.

– Możemy zwiedzać kościół osobiście, ale możemy także skorzystać z możliwości wirtualnego spaceru czy innych rozwiązań cyfrowych. Mamy również aplikację 3D, która proponuje ciekawe opcje. Niedługo będzie dostępna także wersja audio, związana z historią i zabytkami świątyni – mówi ks. Dariusz Bondyra, rektor kościoła.

Kościół Matki Bożej Zwycięskiej i klasztor dla zakonu św. Brygidy zbudowany został w latach 1412–1426 w miejscu kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, św. Zofii i św. Barbary z 1396 roku. Było to pierwsze w Polsce wotum za zwycięstwo nad potęgą krzyżacką.

To dzięki Władysławowi Jagielle, a potem także dynastii Jagiellonów miasto nad Bystrzycą stało się ważnym ośrodkiem europejskim i nie tylko. Dużym krokiem ku temu stało się podpisanie w tym mieście unii Korony Polskiej z Księstwem Litewskim – unii lubelskiej w 1385 roku. To w Lublinie w 1386 roku szlachta wybrała Jagiełłę, pogańskiego władcę Litwy, na króla Korony Polskiej, który zobowiązał się do przyjęcia chrztu oraz małżeństwa z Jadwigą. Miasto szybko stało się ważnym ośrodkiem pogranicza łączącym członków unii, znajdującym się w połowie drogi do Krakowa i Wilna, na przecięciu międzynarodowych szlaków z północy na południe i ze wschodu na zachód. Lokalizacja sprzyjała rozwojowi handlu, wymianie dóbr kultury, a także osadnictwu. Mieszczanie bogacili się na handlu, zwłaszcza czarnomorskim. Jagiełło darzył miasto szczególnym sentymentem, udzielał mieszkańcom przywilejów, często tu przebywał.

Ośrodek posiadał Radę Miejską, która od początku XV mogła już posługiwać się pieczęcią. Lublin otrzymał od władcy murowany ratusz, o którym wspomina się już 1914 roku. Obok kościoła Matki Bożej Zwycięskiej Wniebowziętej i klasztoru, jaki pozostawił w Lublinie po sobie władca, znajduje się tu arcydzieło, unikatowy w skali Europy i najważniejszy zabytek w mieście – kościół Świętej Trójcy. Bizantyjsko-ruskie malowidła o niezwykłej wartości artystycznej ukończono w nim w 1418 roku. Do dziś budowle pozostawione przez króla Jagiełłę sprzyjają modlitwie i zachwycają turystów odwiedzających Lubin oryginalnym pięknem.