Kuria metropolitalna

dodane 12.04.2011 16:22

Kuria Metropolitalna w Lublinie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 20-105 Lublin + 48 81 532 10 58 + 48 81 532 10 59

Kuria metropolitalna Kuria metropolitalna

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: kancelaria@diecezja.lublin.pl

Kanclerz: kanclerz@diecezja.lublin.pl

1. KANCELARIA KURII

Kanclerz:     ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, tel. w. 321
     tel. 81/534 61 45
e-mail: kancelaria@diecezja.lublin.pl, kanclerz@diecezja.lublin.pl;

Archiwum Archidiecezjalne
tel. 81/532 10 58 w. 335

e-mail: metryki@diecezja.lublin.pl

Archiwistka:    s. mgr Karolina Kołodziejczyk CSFB, tel. w. 335
Dział metrykalny:   tel. w. 334

2. WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI

2.1. Archidiecezjalna Komisja ds. Duszpasterstwa Ogólnego
tel.81/532 12 65
e-mail: wydzial.duszpasterski@kuria.lublin.pl
http://wd.kuria.lublin.pl/

Przewodniczący:   ks. bp dr Mieczysław Cisło
Dyrektor Wydziału:    ks. dr Ryszard Podpora
2.2. Referaty i referenci spraw duszpasterskich:

Akademickie, specjalistyczne, Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej
2.3. Zespół Duszpasterski Środowisk Obcojęzycznych
2.4. Archidiecezjalne Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
ul. Krakowskie Przedmieście 1 (wejście od ul. Świętoduskiej),
20-002 Lublin, tel./fax 81/532 13 95
e-mail: pneuma@duch.lublin.pl
http://ksm.lublin.pl

Duszpasterze:    ks. mgr Marek Urban
     ks. mgr Grzegorz Ogorzałek

2.5. Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego
ul. Podwale 15, 20-117 Lublin, tel. 81/532 65 25
e-mail: duszpasterstwo.rodzin@kuria.lublin.pl
http://rodziny.kuria.lublin.pl
(dyżur poniedziałek 10.00 -14.00, środa 14.00 -17.00 - oprócz lipca)

Archidiecezjalni duszpasterze: ks. dr Grzegorz Trąbka
     ks. mgr Łukasz Pyda
Archidiecezjalny doradca życia rodzinnego:
     dr Halina Iwańczyk

2.6. Egzorcyści archidiecezjalni
     ks. Jan Pęzioł, tel. 81/882 59 68
     ks. mgr lic. Józef Sarzyński, tel. 81/534 74 65

3. WYDZIAŁ DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
tel./fax 81/532 25 46; w. 309, w. 326
e-mail: nauka@kuria.lublin.pl
http://katecheza.kuria.lublin.pl/

Przewodniczący:    ks. dr Ryszard Lis, tel. w. 327

4. WYDZIAŁ SPRAW ZAKONNYCH
tel. 81/532 10 58, w. 348
e-mail: wydzial.spraw.zakonnych@kuria.lublin.pl
czynny w środy, godz. 9.00 -12.00
Wikariusz biskupi:    ks. dr Andrzej Krasowski, tel. w. 348
Referentka:    s. mgr Pompilia Ziaja CSS

 

Zespół do Spraw Powołań do Życia Konsekrowanego:

 

Przewodniczący:   ks. dr Andrzej Krasowski
5. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO   GOSPODARCZY
tel. 81/743 71 88; 81/532 10 58 w. 311, w. 368
e-mail: administracja@kuria.lublin.pl
Kasa: tel. 81/743 72 30; 81/532 10 58 w. 305
e-mail: kasa@kuria.lublin.pl
Dyrektor ekonomiczny Archidiecezji:
ks. dr Tadeusz Pajurek, tel. w. 368
5.1. Centrum Inicjatyw Ekonomicznych FIDES

Hurtownia Fides
ul. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin, tel./fax 81/527 94 63 lub 81/532 10 59 wew. 440
(poniedziałek - piątek 9.00-16.00)
e-mail: fidesl@wp.pl
http://fides.kuria.lublin.pl/


RADY I KOMISJIE ARCHIDIECEZJALNE
1. Archidiecezjalna Rada ds. Ekonomicznych

Przewodniczący:   ks. bp dr Mieczysław Cisło
2. Archidiecezjalna Komisja do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego:

Przewodniczący:   ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
3. Archidiecezjalna Komisja ds. Dóbr Kultury
Przewodniczący:   ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki
4. Archidiecezjalna Rada ds. Konserwacji Zabytków
Przewodniczący:   ks. mgr Marek Sawicki
5. Archidiecezjalna Komisja Artystyczna
Przewodniczący:   ks. Eugeniusz Kościółko
6. Archidiecezjalna Rada Ekumeniczna
Przewodniczący:   ks. dr Krzysztof Grzesiak
7. Rada Ruchów, Wspólnot Formacyjnych i Stowarzyszeń Katolickich
Archidiecezji Lubelskiej

Moderator:     ks. dr Andrzej Krasowski
8. Archidiecezjalna Komisja Organistowska

Przewodniczący:   ks. dr Piotr Raszyński
9. Archidiecezjalna Komisja ds. Budownictwa Sakralnego
Przewodniczący:   ks. dr Tadeusz Pajurek
10. Archidiecezjalna Komisja Misyjna
Przewodniczący:   ks. mgr Tomasz Fidecki


SĄD METROPOLITALNY LUBELSKI
tel. 81/532 36 33, fax. 81/534 61 41
e-mail: oficjal@kuria.lublin.pl
http://kuria.lublin.pl/www/Sad_Metropolitalny
bezpłatne porady prawne w sprawach małżeńskich: pn-pt w godz. 10-13

Wikariusz sądowy:  ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz, tel. w. 320


CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
KRS 0000204819
e-mail: caritas@kuria.lublin.pl
http://lublin.caritas.pl

1.  Centrala Archidiecezjalna
ul. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin (wejście od Al. Unii Lubelskiej 15)
tel. 81/532 95 71; 81/743 64 65; fax 81/532 81 94
Kredyt Bank S.A.: 79 1500 1520 1215 2000 9121 0000
Dyrektor: ks. mgr lic. Wiesław Kosicki, tel. w. 360; 602 789 176
2.  Dom Spotkania - Ośrodek Formacyjny i Wypoczynkowy dla Niepełnosprawnych
Dąbrowica 130 a, 21-008 Tomaszowice
tel./fax 81/502 08 29; 604 245 245
http://domspotkania.pl/

Dyrektor:     ks. mgr Grzegorz Warchuł

3.  Dom Zawierzenia - Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy dla Dzieci
ul. Choiny 2, 21-136 Firlej
tel. 81/857 50 36

4.  Punkt wydawania leków z darów
Al. Unii Lubelskiej 15; 20-108 Lublin
Czynny codziennie w godzinach 9.00 -13.30

5.  Dom Nadziei
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel. 81/532 20 12; 81/534 66 22 (centrala)

6.  Biuro Aktywizacji Bezrobotnych
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel. 81/532 20 12 w. 321
 
7.  Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin,
tel. 81/743 71 86
e-mail: migranci-lublin@caritas.pl

WYDAWNICTWO I ŚRODKI PRZEKAZU

1. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „GAUDIUM”
ul. Ogrodowa 12, 20-075 Lublin
tel. 81/442 19 19 (sekretariat), fax. 81/442 19 16
e-mail: wydawnictwo@gaudium.pl, sekretariat@gaudium.pl
http://gaudium.pl/

Dyrektor:    ks. dr Marek Szymański
Punkty kolportażu:
ul. Ogrodowa 12   tel. 81/442 19 00
     czynny w godz. 8.00 -16.00
Kuria Metropolitalna   tel. 81/532 41 61, tel. w. 306
     czynny w godz. 9.00 -14.00

2. Redakcja „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”
ul. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin,
e-mail: memoranda@diecezja.lublin.pl

Redaktor naczelny:   ks. dr Andrzej Krasowski
3. Katolicka Agencja Informacyjna
Oddział w Lublinie
e-mail: kai.lublin@kuria.lublin.pl
Korespondent:   ks. mgr lic. Krzysztof Podstawka
red. Marta Jachowicz

4. Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
ul. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin,
tel./fax 81/743 68 47; 81/532 10 58, tel. w. 303
(poniedziałek - piątek 9.00 -13.00)
e-mail: niedziela.lubelska@kuria.lublin.pl
Redaktor:    ks. mgr Tadeusz Domżał
Redakcja:    lic. Urszula Buglewicz
     mgr Agnieszka Strzępka
5. Redakcja Tygodnika Katolickiego „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”
ul. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin,
tel. 81/532 10 58 w. 313; tel/fax. 81/534 61 36
(poniedziałek - piątek 9.00 -13.00)
e-mail: gosc.niedzielny.lublin@kuria.lublin.pl, lublin@goscniedzielny.pl
Dyrektor oddziału: ks dr Rafał Pastwa
6. Rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej Radio Plus Lublin (87,9 FM)
ul. Jana Pawła II / 11, 20-535 Lublin
Redakcja, tel. 81/527 55 11
Antena, tel. 81/527 45 55
Sekretariat, tel./fax 81/527 85 86
lublin@radioplus.pl
Dyrektor:    wakat

STOWARZYSZENIA

1. Akcja Katolicka
Droga Męczenników Majdanka 27, 20-325 Lublin,
Godziny pracy sekretariatu: czwartek 8.00-14.00, piątek 14.00-18.00,
tel. 516 167 552
e-mail: akcja.katolicka@kuria.lublin.pl
http://www.ak.kuria.lublin.pl/

Asystent kościelny:   ks. dr Marek Szymański
Prezes:     Małgorzata Stacharska
2.  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Zarząd Archidiecezjalny
ul. Krakowskie Przedmieście 1 (wejście od ul. Świętoduskiej), 20-002 Lublin
tel./fax 81/532 13 95
e-mail: zarzad@ksm.lublin.pl
http://ksm.lublin.pl
Prezes:     Katarzyna Koguciuk
Asystent kościelny:   ks. mgr Grzegorz Ogorzałek
4. Centrum Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Lubelskiej
ul. Królewska 10, 20-109 Lublin, tel./fax 81/532 52 04
e-mail: centrum_oaza@wp.pl
http://www.lublin.oaza.pl/
dyżury: wtorek 14:00 -18:00, środa - czwartek 16:00 -18:30

Moderator diecezjalny:  ks. mgr Piotr Drozd
Zastępca moderatora diecezjalnego ks. mgr Marek Sachadel

5. Katolickie Stowarzyszenie „Ognisko Światła i Miłości”
Stare Kaliszany 1, 24-340 Józefów n. Wisłą
tel. 81/828 50 08, fax 81/828 48 30
e-mail: ognisko.kaliszany@kuria.lublin.pl
http://ognisko-milosci.pl/
Ojciec duchowny:   ks. mgr lic. Mirosław Bielecki


4. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE
ul. Bernardyńska 5, 20- 109 Lublin
tel./fax (0-81) 534-38-87
e-mail: poczta@agape.lublin.pl
http://www.agape.lublin.pl
Duszpasterz:    ks. mgr Piotr Drozd

INSTYTUCJE EDUKACYJNE I FORMACYJNE

1.  Centrum Jana Pawła II
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin
http://jp2.kuria.lublin.pl
Rada Centrum Jana Pawła II:
Przewodniczący   ks. bp dr Mieczysław Cisło
Zarząd Centrum JP II:
Prezes:     ks. dr Cezary Kostro

2. Archidiecezjalne Studium Organistowskie
ul. Kochanowskiego 4, 20-436 Lublin
tel. 697 597 488 (dyrektor)
http://www.kuria.lublin.pl/www/Archidiecezjalne_Studium_Organistowskie

Dyrektor:    ks. dr Krzysztof Grzesiak

 

3. Studium Formacji Kapłańskiej Archidiecezji Lubelskiej

 

Dyrektor:    ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki

4.  Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki
XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki
Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki
ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin
tel. 81/747 79 52 - sekretariat, tel. 81/747 58 44 - wicedyrektorzy
fax 81/747 75 16
http://biskupiak.lublin.pl/
Dyrektor:    ks. mgr Mirosław Zając

5.1. Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Lublinie
ul. Podwale 15, 20-117 Lublin, tel. 81/532 41 38
http://domnapodwalu.pl/
e-mail: domnapodwalu@interia.pl
Dyrektor:     ks. mgr Mirosław Ładniak

5.2.  Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Nałęczowie
ul. B. Prusa 28, 24-150 Nałęczów, tel. 81/501 47 79, kom. 691 763 377
http://jabluszko.kuria.lublin.pl/
e-mail: dom.rek@wp.pl
Dyrektor:     ks. mgr lic. Zenon Małyszek


INNE INSTYTUCJE ARCHIDIECEZJALNE
1. Fundusz Emerytalno-Zapomogowy „Unitas”

Prezes:     bp dr Ryszard Karpiński
Dom Księży:
ul. Bernardyńska 7, 20-109 Lublin
tel. centrali 81/532 72 43, tel./fax 81/532 26 51
Dyrektor: ks. mgr Tadeusz Domżał


2. Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej
Dom Samotnej Matki
ul. Chmielewskiego 9, 20-620 Lublin, tel. 81/525 42 08
http://dsm.lublin.pl

Przewodniczący:   ks. mgr lic. Hubert Czarnecki
3.  Fundusz Stypendialny Archidiecezji Lubelskiej (FSAL)
Przewodniczący:   ks. mgr lic. Mieczysław Puzewicz
4.  Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego
ul. Wyszyńskiego 6, 20-105 Lublin
Dyrektor:     ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki
5. Muzeum Archidiecezjalne Lubelskie
ul. Filaretów 7, 20 609 Lublin, tel. 81/444 74 50
e-mail: muzeum.archidiecezjalne@kuria.lublin.pl
http://kuria.lublin.pl/muzeum/

Dyrektor:    ks. dr Andrzej Oleszko

6. Administracja Cmentarzy Rzymskokatolickich w Lublinie
ul. Lipowa 16, 20-024 Lublin, tel./fax 81/532 02 15
kancelaria@cmentarz.lublin.pl
http://cmentarz.lublin.pl

Rektor:    ks. dr Cezary Kostro
Dyrektor ds. gospodarczych:  mgr Zbigniew Miziński
Kancelaria cmentarza:   ul. Lipowa 16, tel./fax 81/532 02 15
     ul. Unicka 2, tel./fax 81/747 25 39

METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE

ul. Wyszyńskiego 6, 20-105 Lublin, skr. poczt. 214
tel. centrali 81/743 65 05; 81/743 65 11
tel./fax kancelarii 81/743 66 69
e-mail: seminarium@kuria.lublin.pl
http://seminarium.kuria.lublin.pl/


Rektor:     ks. dr Marek Słomka, tel. 81/532 05 37
Dyrektor administracyjny:  ks. dr Andrzej Oleszko, tel. 81/532 41 04

Tagi: