Gość Katowicki 29/2018 Archiwum

To była rewolucja

W ramach reformy liturgii postanowiono, że Msza odprawiana będzie „przodem do ludu” (a nie, jak wcześniej, tyłem), a łacinę zastąpią języki narodowe bądź używane w danym miejscu narzecza.

Pomysł zorganizowania sympozjum poświęconego II Soborowi Watykańskiemu zrodził się wśród członków Koła Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia, działającego przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie. – Prymas Stefan Wyszyński był jednym z polskich biskupów uczestniczących w obradach. To on nas zainspirował do podjęcia tego tematu, tym bardziej że właśnie przypada 50. rocznica rozpoczęcia soboru – mówi Wacław Kulik, przewodniczący Koła Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia. Gośćmi zaproszonymi na sympozjum byli ks. Jan Walkusz z Instytutu Historii Kościoła KUL, Anna Rastawiecka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, o. Arkadiusz Smagacz OCD z Instytutu Historii Kościoła KUL i ks. prof. Edward Walewander z Instytutu Pedagogiki KUL. Sobór Watykański II został zwołany 25 XII 1961 i zainaugurowany 11 X 1962 przez papieża Jana XXIII. Cele soboru określił on w encyklice „Ad Petri Cathedra” z 29 VI 1959. Jednym z nich miało być dostosowanie dyscypliny kościelnej do wymogów czasu. Odbyły się 4 sesje. Jan XXIII przewodniczył pierwszej, jego następca Paweł VI trzem kolejnym.

W obradach uczestniczyło łącznie 3058 ojców soborowych i grono ekspertów; przysłuchiwali im się audytorzy (siostry zakonne i katolicy świeccy) oraz obserwatorzy wydelegowani przez chrześcijańskie wspólnoty niekatolickie. Ogłoszono 16 dokumentów: konstytucji, dekretów i deklaracji, w tym najważniejszą – Konstytucję dogmatyczną o Kościele. Omawiane na soborze tematy dotyczyły m.in. kwestii eklezjologicznych i liturgicznych, działalności misyjnej i ekumenizmu, środków masowego przekazu, problemu wolności religijnej i stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu oraz innych wyznań niechrześcijańskich. Powołano Synod Biskupów jako organ doradczy papieża. Utworzono sekretariaty ds. religii niechrześcijańskich i niewierzących.

« 1 »
oceń artykuł

Zobacz także

Zapisane na później

Pobieranie listy

Rekalma