Historia archidiecezji lubelskiej

Biskupstwo w Lublinie zostało powołane 23.09.1805 na mocy bulli Papieża Piusa VII Quemadmodum Romanorum Pontificum” . Diecezja na początku swego istnienia tj. w latach 1805-1818 przynależała do metropolii lwowskiej.

 • 23.09.1805–12.07. 1824 – posługa biskupa  Wojciecha Skarszewskiego
 • 1805 – utworzenie Seminarium Diecezjalnego w Lublinie
 • 21.12. 1825–14.02.1839 – posługa biskupa  Józefa Marcelego Dzięcielskiego
 • 27.09. 1853–21.11.1863 - posługa biskupa  Wincentego a Paulo Pieńkowskiego (administrator w  latach 1845–1852)
 • 1867-1918 – czasowe włączenie do diecezji lubelskiej 9 dekanatów skasowanej diecezji podlaskiej
 • 22.12.1871–12.07. 1879 -  posługa biskupa  Walentego Baranowskiego
 • 15.03.1883–20.04. 1885 -  posługa biskupa  Kazimierza Józefa Wnorowskiego
 • 30.12. 1889–23.07. 1914 - posługa biskupa Franciszka Jaczewskiego
 • 30.06.1918 – przyporządkowanie diecezji lubelskiej do metropolii warszawskiej
 • 24.09. 1918–18.12. 1945: posługa biskupa  Mariana Leona Fulmana
 • 1918 – powstanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 1923 – powołanie Gimnazjum Biskupiego (przerwy w działalności w latach 1939-1945 i 1962-1990)
 • 1928 – I synod diecezjalny zorganizowany przez bp. Mariana Fulmana
 • 09.1939 – dewastacja katedry w wyniku bombardowań niemieckich
 • 17.09 1939 –aresztowanie biskupa Mariana Fulmana i sufragana Władysława Gorala przez niemiecką SS
 • 09. 1945 – powstanie Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • 04.03 1946–12.11. 1948 - posługa biskupa Stefana Wyszyńskiego
 • 11.05. 1949–17.07. 1974 - posługa biskupa Piotra Kałwy
 • 03.07.1949 – ustanowienie katedry lubelskiej z cudownym obrazem Matki Bożej Płaczącej  miejscem kultu maryjnego
 • 1970-1990 – wybudowanie na Lubelszczyźnie ok. 120 kościołów parafialnych i ponad 200 kaplic filialnych
 • 27.06.1975–25.03. 1997 - posługa biskupa  Bolesława Pylaka (od 1992 arcybiskup metropolita)
 • 26.08.1975 – powstanie  Diecezjalnego Muzeum  Sztuki Religijnej w Lublinie
 • 1977-1985 – II synod diecezjalny
 • 09.06.1987 – wizyta Jana Pawła II w Lublinie
 • 25.03 .1992 – ustanowienie metropolii lubelskiej i podniesienie diecezji do rangi archidiecezji
 • 06.11.1993 – powołanie kapituły kolegiackiej przy Bazylice p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie
 • 1994 – utworzenie Rozgłośni Katolickiej „Radio Plus Lublin”
 • 14.06. 1997–10.02. 2011 - posługa biskupa Józefa Życińskiego (arcybiskup metropolita)
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..