Erasmus - Szkoła życia

- Nie żałuję, żadnego dnia spędzonego na uczelni w Finlandii - mówi Piotr Sokołowski student V roku ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, absolwent Erasmusa - To piękny czas nauki, ale też poznawania świata, innych ludzi i kultur.

- Wyjazd czy to na studia, czy na praktyki Erasmusa to wyzwanie, które niesamowicie człowieka rozwija, wymaga samodzielności i zaradności, ale też daje niezwykła satysfakcję i możliwości. Ja podszkoliłam język, nauczyłam się większej tolerancji i otwartości na innych no i przede wszystkim zwiedziłam kawał świata - opowiada Joanna, która niedawno wróciła z praktyk w Hiszpanii.  - Chyba nie ma studenta absolwenta programu Erasmus, który by żałował swojego wyjazdu. - I mimo że trzeba trzymać rękę na pulsie, bo programy studiów często się od siebie różnią, to przy dobrej organizacji pracy da się to wszystko jakoś ogarnąć - opowiada Piotr Sokołowski. 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych wspólnie z Uczelnianym Samorządem Studenckim przygotowała Dzień Erasmusa. Na spotkaniu można było otrzymać informacje z pierwszej ręki na temat programu, sposobu ubiegania się o stypendium oraz  uczelniach partnerskich. Była to też okazja by porozmawiać zarówno z byłymi stypendystami jak aktualnymi studiującymi na KUL.

Program Erasmus powstał w 1987 r. jako program wymiany studentów (obecnie obejmuje również pracowników uczelni). Jego główną ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Polska bierze w nim udział od roku 1998/99. W programie bierze obecnie udział ok. 4 tys. uczelni z 27 krajów Unii Europejskiej, 4 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz 2 kandydujących: Chorwacji i Turcji. Na stypendia Erasmusa wyjechało do tej pory ponad 2,5 miliona studentów, około 300 tysięcy nauczycieli akademickich i około 30 tysięcy innych pracowników uczelni. Erasmus działa na KUL od 2000 roku. Studenci realizują program uzgodniony z instytutowym koordynatorem d/s programu Erasmus, co pozwala na im rozliczenie semestru spędzonego na uczelni zagranicznej w uczelni macierzystej.Do roku 2012  z KUL wyjechało na studia i praktyki zagraniczne 1160 studentów.

Więcej o Erasmusie w KUL w papierowym wydaniu GN

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..