Nowy projekt KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Propozycja przygotowana przez KUL kierowana jest do osób w wieku 18-65 lat, które chciałyby poprawić swoją sytuację na rynku pracy. KUL proponuje studia podyplomowe i kursy dokształcające z zakresu informatyki. Osoby, które chciałby wziąć udział w projekcie i rozpocząć studia podyplomowe powinny posiadać dyplom ukończenie studiów I stopnia, a te, które wybiorą kursy dokształcające muszą mieć skończone 18 lat. W ofercie na zbliżający się rok akademicki 2013/2014 planowane są studia informatyczne podyplomowe w zakresie przetwarzanie, zarządzania i statystycznej analizy danych oraz cztery kursy - kurs zaawansowanych metod tworzenia stron www, kurs technologii tworzenia aplikacji webowych, kurs metod komputerowej analizy danych oraz kurs bezpieczeństwa systemów sieciowych. W kolejnym roku akademickim (2014/2015) KUL proponuje studia podyplomowe w zakresie technik internetowych i przetwarzania informacji multimedialnej oraz kolejne cztery kursy - zaawansowanych możliwości aplikacji użytkowych, programowania obiektowego w środowisku graficznym, projektowania, zarządzania i administrowania bazami danych, a także kurs grafiki komputerowej i animacji. 

W ramach projektu przewidziane jest konkretne wsparcie uczestników. Przede wszystkim studia i kursy są bezpłatne - koszt kursów i studiów podyplomowych sfinansowany jest z projektu. Uczestnicy mają zapewniony dostęp do platformy e-learning oraz część pomocy naukowych, a także zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe. W czasie zjazdów - zajęcia będą odbywać się w weekendy - słuchacze zapewniony maja także jeden posiłek dziennie. Dodatkowo osoby niepełnosprawne będą miały mogły w ciągu całego dnia korzystać z pracowni komputerowej przystosowanej do ich potrzeb. Do dyspozycji osób niesłyszących będzie tłumacz języka migowego. Osoby niewidome będą mogły korzystać z programu udźwiękawiającego środowisko Windows (Windows-Eyes Professional). Dla osób niepełnosprawnych przewidziane są także zajęcia indywidualne. Wszystkie osoby w wieku 45+ mogą korzystać z dodatkowych konsultacji. Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się na przełomie września i października 2013 roku. Kryterium rekrutacji zawiera preferencje dla osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 45+. Zakończenie projektu przewidziane jest na czerwiec 2015 roku. 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..