Nowy numer 20/2024 Archiwum

Księża muszą się uczyć

Idea wykładów duszpasterskich w auli uniwersyteckiej ma połączyć analizę naukową z doświadczeniem duszpasterzy. Powinno to spowodować, że duchowni i świeccy katolicy właściwie rozpoznają wyzwania współczesnej kultury i na nie zareagują.

W czasie tegorocznych Duszpasterskich Wykładów Akademickich organizatorzy chcą się przyjrzeć dziełu nowej ewangelizacji w polskich realiach. – Mamy nadzieję, że spotkanie naukowej refleksji z bezpośrednim i żywym doświadczeniem duszpasterskim zrodzi wizję nowych wyzwań pastoralnych, pozwoli przemyśleć nowe metody działania oraz ukaże nowe areopagi współczesności, do których trzeba dotrzeć z orędziem ewangelicznym – mówi ks. Kazimierz Święs z Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. – Katolicki Uniwersytet Lubelski od początku swojego istnienia, obok ściśle naukowej i dydaktycznej działalności, intensywnie angażuje się w życie Kościoła w Polsce oraz w kształtowanie szeroko pojętego środowiska społecznego i chrześcijańskiej kultury – podkreśla ks. Święs. Duszpasterskie Wykłady Akademickie rozpoczęte zostały w 1935 roku przez ówczesnego rektora ks. Antoniego Szymańskiego. Wznowił je po wojnie w 1947 roku biskup lubelski Stefan Wyszyński.

Tegoroczne DWA organizowane są pod hasłem: „Polskie drogi nowej ewangelizacji”. O pilnej potrzebie nowej ewangelizacji mówi się w ostatnich latach bardzo dużo, niekiedy nawet z nadużyciem. Jest skierowana do tych, którzy oddalili się od Kościoła w krajach od dawna chrześcijańskich. Te niepokojące zmiany objęły sferę polityki, gospodarki oraz kultury i mają swoje konsekwencje w sposobie myślenia, postawach i zachowaniach, a także moralności i wierze. Duszpasterskie Wykłady Akademickie, chociaż przeznaczone dla księży i katechetów, mają charakter otwarty. Z wykładami podczas DWA wystąpią członkowie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, w tym jego przewodniczący bp Grzegorz Ryś z Krakowa.

Program wykładów i konferencji na: www.kul.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy