Studenckie Spotkania Komunikacji

W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zakończyły się IV Studenckie Spotkania Komunikacji, których tematem były kompetencje w komunikacji wizualnej.

W „Spotkaniach” aktywnie uczestniczyli studenci z Lubelskiego „Okulara”. Spotkanie otworzyli prof. zw. dr hab. Karol Klauza, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL i dr hab. Robert Szwed, Kierownik Katedry Kultury Medialnej. Następnie wykład inauguracyjny wygłosił utytułowany artysta i niezwykły naukowiec - prof. Leszek Mądzik, Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej i Sceny Plastycznej KUL. Poruszył w nim problem ludzkich doświadczeń, lęków i kompleksów wymykających się komunikacji werbalnej, które można przełożyć na obraz lub działanie artystyczne, uwalniając się jednocześnie od cierpienia, tkwiącego głęboko w podświadomości. Wprowadził słuchaczy w tajniki swojego teatru, w którym wyeliminował słowo przekładając wyobrażenia, emocje wprost na obrazy tkane za pomocą kontrastu czerni i światła.

Pierwsza sesja Kompetencje wizualne w zmediatyzowanym społeczeństwie, była platformą wymiany myśli naukowej wśród początkujących lub młodych naukowców: licencjuszy, magistrantów i doktorantów kształcących się na UMCS, UP JPII i KUL.  Poruszano problem wpływu transgranicznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na wizualny wymiar komunikowania, omówiono cechy komiksu jako narracji dziennikarskiej przeznaczonej dla dorosłego czytelnika, scharakteryzowano sposób w jaki twórcy okresu PRL unikali cenzury i za pomocą znaków, form plastycznych i barw w filmach animowanych. Mówiono o  warsztacie operatora filmowego Artura Reinharta, ochronie wizerunku przed bezprawnym rozpowszechnianiem,  oddziaływani wizualnych środków masowego przekazu na przykładzie zdjęć wyróżnionych nagrodą World Press Photo. Dwie studentki studiów magisterskich Patrycka Sanecka, Izabela Pyda (KUL) zaprezentowały swój reportaż „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” i podzieliły się problemami  jakie napotkały przy tworzeniu obrazu mówiącego o prawdziwej miłości. Studentka Patrycja Smagowska (KUL) poszukiwała elementów, które sprawiają, że programy Szymona Majewskiego, Kuby Wojewódzkiego cieszą się dużą oglądalnością.

W przerwie między obradami zgromadzonych na sali gości bawił Kabaret DiKS, założony przez studentów I roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  KUL. Skecze zaprezentowane przez utalentowanych studentów w sposób krytyczny i zabawny komentowały bieżące wydarzenia m.in.: sceny z życia studentów, Juwenalia. Publiczności szczególnie spodobała się niezwykle udana parodia tegorocznej Eurowizji.

Druga sesja zatytułowana Komunikacja wizualna w teorii i praktyce skupiła środowisko akademickie i praktyków: dziennikarzy artystów specjalistów PR. Poruszano tematy związane z rolą obrazu w kulturze, wykorzystaniem obrazu w strategiach marketingowych i budowaniu wizerunku instytucji w mediach internetowych, zanikaniu umiejętności interpretacji dźwięków i ważnej roli wyobraźni, obrazowaniu relacji konfliktu na Ukrainie, wykorzystaniu najnowszych technik wizualizacji w programach telewizyjnych popularyzujących naukę. Dr hab. Natasza Ziółkowska–Kurczuk (UMCS) w swoim referacie: Wykorzystanie fotografii w filmie w interesujący sposób pokazała, że fotografia może być inspirującym materiałem użytym do tworzenia filmów. Ujawniła tajniki swojego warsztatu artystycznego prezentując fragmenty autorskiego filmu „Twarze nieistniejącego miasta”, w którym za pomocą animacji starych, archiwalnych zdjęć zbudowała klimat dawnego, zapomnianego już Lublina.

Ostatnim głosem było wystąpienie ks. dra Rafała Pastwy - kierownika lubelskiego oddziału „Gościa Niedzielnego” na temat wykorzystania fotografii w prasie.  Z pozycji dziennikarza – praktyka podzielił się przemyśleniami, jakie walory powinna mieć fotografia prasowa, aby zainteresować odbiorcę. Zaprezentował szereg udanych zdjęć i zachęcił wszystkich do aktywnego  fotograficznego rejestrowania otaczającej rzeczywistości . Wszystkie wystąpienia wygłoszone na konferencji były zróżnicowane tematycznie, ciekawe, o dużych walorach poznawczych, ale także praktycznych. Do organizatorów (IDiKS KUL, Katedra Kultury Medialnej, Katedra Kultury Wizualnej, Koło Naukowe Studentów IDiKS) dotarły pierwsze refleksje uczestników i słuchaczy, którzy pewne kwestie ujrzeli w zupełnie innym świetle, odnaleźli nowe tematy do swoich badań i prac dyplomowych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..