Jak cenna jest nauka...

Najlepiej wiedzą rodzice, którzy już zaglądają do portfeli i liczą, ile w tym roku będą musieli wydać. Tym w trudnej sytuacji z pomocą przychodzi Urząd Miasta.

Wyprawienie dziecka do szkoły to wydatek rzędu kilkuset złotych. Im starsza klasa, tym droższe podręczniki, a przecież na nich się nie kończy. Program „Wyprawka szkolna”, który dofinansowuje zakup podręczników, zasila nieco budżet rodzinny. Dofinansowanie przysługuje uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniom klasy III szkoły ponadgimnazjalnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie będzie wyższy niż 539 zł netto, a także uczniom szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z różnymi dysfunkcjami (słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu, z niepełnosprawnością ruchową). O dofinansowanie mogą starać się także uczniowie pochodzący z rodzin, w których nie są spełnione kryteria dochodowe, a które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. – O dofinansowanie na zakup podręczników można się starać w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie i wielu innych zdarzeń. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie – mówi Beata Krzyżanowska z Urzędu Miasta Lublin.

Dziękujemy, że z nami jesteś

To dla nas sygnał, że cenisz rzetelne dziennikarstwo jakościowe. Czytaj, oglądaj i słuchaj nas bez ograniczeń.

W subskrypcji otrzymujesz

 • Nieograniczony dostęp do:
  • wszystkich wydań on-line tygodnika „Gość Niedzielny”
  • wszystkich wydań on-line on-line magazynu „Gość Extra”
  • wszystkich wydań on-line magazynu „Historia Kościoła”
  • wszystkich wydań on-line miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”
  • wszystkich płatnych treści publikowanych w portalu gosc.pl.
 • brak reklam na stronach;
 • Niespodzianki od redakcji.
Masz subskrypcję?
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..