Nowy numer 49/2020 Archiwum

Zanim powstał Lublin

Zanim nastąpi wielki dzień i wszyscy będą świętować 700 lat od nadania praw miejskich Lublinowi przed nami szereg wydarzeń kulturalnych, wystaw historycznych i konferencji naukowych. Historycy i archeologowie UMCS przyglądają się co było na naszym terytorium zanim powstał Lublin wspominając badacza tych ziem prof. Aleksandra Gardawskiego.

"Aleksander Gardawski – badacz nie tylko początków Lublina” - pod takim tytułem w Trybunale Koronnym odbyła się konferencja otwierająca obchody 700-lecia Lublina. Jest to pierwsze z serii wydarzeń naukowych i kulturalnych w ramach obchodów jubileuszu miasta, organizowane wspólnie przez Prezydenta Lublina i Instytut Archeologii UMCS. Ma ono na celu przypomnienie społeczności Lublina postaci wybitnego archeologa, badacza ponadregionalnego o zainteresowaniach naukowych, obejmujących m.in. problematykę epok neolitu, brązu i wczesnego średniowiecza, odsłaniającego także tajemnice początków Lublina.

Profesor Aleksander Gardawski, w latach 1959-1974 pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Polski UMCS, a następnie Zakładu Historii Starożytnej i Archeologii Instytutu Historii UMCS. Kierował pracami wykopaliskowymi m.in. na terenie wczesnośredniowiecznych ośrodków grodowych i miejskich w Chodliku i Lublinie, opublikował szereg pionierskich, fundamentalnych prac z dziedziny neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza. Jego dzieła pisarskie cechowała śmiałość poglądów i oryginalność pomysłów. Część z nich weszła na stałe do dorobku polskiej archeologii, inne, stając się podstawą dyskusji i polemiki, odegrały ogromną rolę w rozwoju tej dyscypliny naukowej. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona profesorowi i pokaz strojów dawnych mieszkańców ziemi lubelskiej, który przygotowali gimnazjaliści.

Jeśli ktoś zechce bliżej przyjrzeć się historii sprzed wieków, zanim to Władysław Łokietek nadał Lublinowi prawa miejskie, może udać się do Muzeum Lubelskiego na Zamku, gdzie można oglądać wystawę poświęconą dawnym czasom, mieszkańcom tych ziem, ich zwyczajom i pracy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama