Reklama

    Nowy numer 11/2023 Archiwum

Czy kurator ochroni szkoły przed likwidacją?

Do Lubelskiego Kuratorium Oświaty wpłynęło w tym roku 39 wniosków o zmiany w systemie funkcjonowania szkół. Aż 13 wniosków dotyczy likwidacji szkół, z których większość stanowią podstawówki.

W siedzibie Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyła się konferencja dotycząca opinii likwidacji oraz przekształceń szkół i placówek oświatowych. Wszystkie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub stowarzyszenia i fundacje. Jeśli gmina, powiat lub miasto chcą przekształcać lub likwidować szkołę, to do końca lutego rady samorządów musiały podjąć uchwałę intencyjną w tej sprawie. Takie uchwały wpłynęły do kuratorium. W dalszej kolejności będą opiniowane przez kuratora.

- Zanim wydamy decyzję, prosimy gminę lub inny organ prowadzący o opinię rady pedagogicznej w tej sprawie, chcemy znać również opinię rady rodziców i związków zawodowych. Musimy mieć jasny obraz sytuacji. Zawsze sprawdzam, czy były przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie i czy był podjęty ze strony wójta, burmistrza czy prezydenta dialog społeczny – mówi Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty. – Trzeba zauważyć, że szkoły, zwłaszcza w małych miejscowościach, pełnią rolę domu kultury. W związku z tym podejmujemy wspólnie rozmowy, aby nie doprowadzać do ostatecznej likwidacji szkoły. W momencie likwidacji szkoła przestaje po prostu istnieć – tłumaczy kurator.

- W tym roku wpłynęło do kuratorium 39 wniosków o zmiany. W tym 13 wniosków o likwidację szkół, z których 11 dotyczy szkół podstawowych. Jest to dużo mniej niż w latach ubiegłych – wyjaśnia K. Babisz. - Naszym zadaniem jest wziąć pod uwagę opinie dostarczane do nas, jednak analizujemy również przyszłą sytuację uczniów, czyli zapewnienie im odpowiedniego poziomu nauki, organizację dowozu, dostęp do stołówki i świetlicy – dodaje kurator.

Liczba szkół przekazanych i zlikwidowanych będzie znana w chwili podjęcia przez gminy ostatecznej decyzji. Na obecnym etapie są to jedynie uchwały intencjonalne. Nie oznacza to więc, że wszystkie wnioski o przekształcenie czy likwidację szkół zostaną przyjęte.

- W sprawie przekazania szkoły wydaliśmy do tej pory jedną decyzję pozytywną i jedną negatywną. Pozytywna dotyczy szkoły podstawowej w gminie Dorohusk, którą od września przejmie do prowadzenia stowarzyszenie. Negatywna dotyczy szkoły podstawowej w Sitnie. Pozostałe opinie będą nadal wydawane – wyjaśnia kurator.

- Niekiedy gmina szuka poprawy własnych finansów i składa wniosek o przekształcenie bądź likwidację. Jednak większość wniosków dotyczy poprawy funkcjonowania szkół poprzez przekształcenie. Absolutnie nie wyrażę pozytywnej opinii, jeśli będę widział opór społeczny, brak dialogu i konsultacji, jeśli taki pomysł będzie narzucony z góry, a warunki nauczania mogą być gorsze. Jeżeli społeczność szkoły ma jakiekolwiek wątpliwości co do prawnego przekształcenia szkoły lub kształtu dialogu społecznego w tej sprawie, to służę swoją osobą i zapraszam do kuratorium, by to wyjaśnić. Wszystkich, którzy chcą się spotkać w sprawie przekształcenia szkół, przyjmuję w swoim gabinecie – zapewnił K. Babisz.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy