Zmarł ks. prof. Stanisław Paździor

Profesor prawa kanonicznego zmarł 10 sierpnia. Miał 69 lat. w kapłaństwie przeżył 45 lat. Pogrzeb ks. kan. Stanisława Paździora odbędzie się 13 sierpnia w Bełżycach.

Ks. Stanisław Paździor urodził się w Bełżycach- Wzgórze 24 kwietnia 1946 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 kwietnia 1970 r. W 1979 r. uzyskał tytuł doktora z zakresu prawa kanonicznego. Dwadzieścia lat później uzyskał habilitację. Profesorem zwyczajnym nauk prawnych został w 2007 r.

Pracę w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego na KUL rozpoczął w 1994 r. Kierował Katedrą Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, a także Katedrą Prawa Kanonicznego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.

Praca naukowa nie przeszkadzała mu by aktywnie uczestniczyć w praktyce sądowej. W latach 1975-1979 był notariuszem w sądzie biskupim. W latach 1983-1988 był z kolei obrońcą węzła małżeńskiego, od 1985 pełnił również funkcję sędziego. Był również wiceoficjałem w sądzie metropolitalnym.

Był autorem wielu publikacji naukowych, artykułów i haseł encyklopedycznych. Szczegółowo zajmował się kwestiami mającymi wpływ na niezdolność do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Pogrzeb ks. prof. Stanisława Paździora odbędzie się w najbliższy czwartek, 13 sierpnia o godz. 14.00. Miejscem pożegnania i modlitwy będzie kościół parafialny w Bełżycach. Po Mszy św., ciało kapłana zostanie złożone w grobie na cmentarzu parafialnym w Bełżycach.

Ks. prof. Stanisław Paździor był kanonikiem honorowym Kapituły Lubelskiej. Jako wikariusz pracował w parafiach: p. w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie, św. Tomasza apostoła w Zamościu i w parafii św. Antoniego w Lublinie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..