Nowy numer 39/2023 Archiwum

Nie można uciekać od świata mediów

Na KUL odbyła się konferencja naukowa zatytułowana "Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji. 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu" zorganizowana przez Katedrę Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL.

Okazją do zorganizowania konferencji była przypadająca w tym roku 50. rocznica ustanowienia Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu, a za przedmiot refleksji obrano między innymi papieskie orędzia przygotowywane na ten dzień, troskę Kościoła o etyczność mediów oraz dyskurs religijny w procesach tabloidyzacji przekazów masowych.

Obrady poprzedziła Msza św. w kościele akademickim KUL sprawowana pod przewodnictwem abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego - przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu.

- Jan Paweł II w 2004 r. prosił o pogłębioną refleksję nad etycznym wymiarem przekazu społecznego, który będzie skłaniał do podejmowania konkretnych inicjatyw w celu eliminowania zagrożeń dla dobra rodziny ze strony mediów, i zapewnienia, że te potężne środki przekazu będą dla niej nadal źródłem treści wzbogacających - mówił rozpoczynając konferencję abp Depo.

- Benedykt XVI w 2013 r. nie ukrywał, że jeśli dobrej nowiny nie będzie można poznać także w świecie cyfrowym, to może być ona nie obecna w doświadczeniu wielu osób dla których ta przestrzeń egzystencjalna pozostaje wyjątkowo ważna. Natomiast papież Franciszek w 2014 r. zauważył, że otwarcie drzwi kościołów oznacza także otwarcie ich w środowisku digitalnym zarówno po to, by ludzie mogli wejść niezależnie od tego w jakiej sytuacji życiowej się znajdują jak i po to, by Ewangelia mogła przekroczyć próg świątyni i wyjść na spotkanie wszystkich - dodał metropolita częstochowski.

Ks. prof. Michał Drożdż z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podczas swego wystąpienia zatytułowanego "Profesjonalizm twórców i odbiorców mediów - 50 lat troski Kościoła o etyczność mediów" zwrócił uwagę, że Kościół nie pozostaje z boku wobec wyzwań epoki medialnej zarówno w swoim nauczaniu jak i swojej działalności. Kościół jest zaangażowany we współczesną mediosferę, czego są przykładem orędzia papieskie oraz ich treść. Jest to także wyrazem troski Kościoła o człowieka w świecie mediów. - Media są naszym światem i nie wolno ich traktować jako rzeczywistości obcej - podkreślał ks. prof. Drożdż. - Świat mediów jest integralną częścią współczesnej kultury, od której nie możemy uciekać. Podstawowe zadanie, które dziś widzimy to, by media służyły dobru człowieka.

Profesor z UPJPII zaznaczał, że współczesne duszpasterstwo nie może być prowadzone w negacji lub izolacji wobec świata mediów, że nie wystarczy oceniać i krytykować negatywnych zjawisk, ale trzeba podejmować nieustannie pozytywną pracę budowania i umacniania świata wartości chrześcijańskich.

Ks. prof. Andrzej Draguła z Uniwersytetu Szczecińskiego, który mówił o wizualności wiary, zwrócił uwagę na fakt, że orędzia papieskie na światowe dni komunikacji społecznej komunikacją wizualną zajmują się w bardzo ograniczonym stopniu. - Obraz choć tak samo obecny w komunikacji jak słowo a ostatnio coraz bardziej dominujący, w niewielkim tylko stopniu stał się przedmiotem zainteresowania kolejnych papieży. Hasła: film, kino, telewizja, pojawiają się co prawda w wielu zwłaszcza wcześniejszych orędziach, często jednak jako element wyliczenia środków komunikacji społecznej - stwierdzał prelegent.

Ks. prof. Draguła, zaznaczał, że historia filmu, kina, telewizji i wszelkiej wizualności pokazuje, że mogą być one użyte do celów dobrych jak i złych. - Wszystkie te media mogą służyć Kościołowi ale mogą się przeciwko Kościołowi obrócić. Nas interesuje fakt, czy mogą się one obrócić przeciwko Kościołowi nawet wtedy gdy używa ich Kościół - mówił. Podkreślał także, że żyjemy w epoce ważnej z punktu widzenia wizualności: w epoce odrzucenia ikony. Jako przykład dał obraz kanonizacyjny Jana Pawła II, który jego zdaniem jest zaprzeczeniem ikony. - Z punktu widzenia semiotycznego należałoby go odrzucić - mówił.

- Jeśli bowiem zgodnie z nauką Kościoła cześć oddana wizerunkowi odnosi się do prototypu to prototypem nie jest Jan Paweł II jak żywy, ale jego obraz idealny. W odniesieniu do świętego, to wizerunek przemieniony łaską. Obraz świętego, który po pierwsze nie jest obrazem w sensie malarskim, ale jest retuszowaną fotografią a po drugie święty jest jak żywy a nie jak przemieniony, świadczy o tym, że sztuka sakralna poddała się pokusie naśladownictwa. Żaden ikonopis nie wymyśliłby dla świętego tła które jest niebieskie. Święty bowiem nie jest w niebieskim niebie, ale w złotych niebiosach - konkludował.

W konferencji wzięli udział także pracownicy naukowi z KUL. Prof. Małgorzata Nowak - Barcińska podzieliła się uwagami językoznawcy dotyczącymi komunikacji jako przedmiotu refleksji w papieskich orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, a o. dr Mirosław Chmielewski przedstawił jak wygląda komunikacja wiary w kulturze medialnej.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu został ustanowiony z inicjatywy Soboru Watykańskiego II. Po raz pierwszy odbył się 7 maja 1967 r. Każdego roku z okazji obchodów tego dnia papieże ogłaszają najpierw hasło, a następnie specjalne orędzie. Od 1986 r. stało się tradycją, że orędzia noszą datę 24 stycznia - dnia wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Tegoroczne orędzie papieskie poświęcone jest miłosierdziu. W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w trzecią niedzielę września.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast