Nowy numer 44/2020 Archiwum

Wolność ocalona

To wydarzenie, które odbije się głośnym echem nie tylko w Lublinie. Nie wolno przejść obok niego obojętnie. Bo człowiek ochrzczony powinien mieć świadomość swojej tożsamości, ale również wyzwań kulturowych, które przynosi współczesny świat.

Wraz z powrotem studentów życie Lublina nabierze innego wymiaru. Uniwersytety znów staną się miejscem sprzyjającym wyobraźni intelektualnej i kreacji kultury, w najgorszym wypadku analizie jej najnowszych i płynnych mutacji. Niezwykłym impulsem i szansą na ożywienie intelektualne, ale i duchowe – nie tylko grup studenckich oraz naukowych, ale także środowisk, którym na sercu leży troska o krzewienie kultury w poczuciu sensu – może stać się kolejny Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski stanie się areopagiem dialogu filozofów, teologów, twórców i artystów, ludzi sztuki i duchownych, polityków i charyzmatycznych społeczników.

Sekularyzacja i łaska

Od 13 do 16 października w Lublinie kontynuowany będzie szlak apostolskiej misji ukierunkowanej na sens i nadzieję w duchu apostoła Pawła. Zadaniem współczesnych chrześcijan nie jest załamywanie rąk z powodu postępującej sekularyzacji, ale szukanie takich rozwiązań, które poparte ufnością w działanie łaski Pana pozwolą na znalezienie lekarstwa na rany współczesnego świata. Zamiast szukać cudowności, prywatnych objawień czy niedomkniętych furtek, izolując się od świata – warto z odwagą naśladować apostołów głoszących Ewangelię nadziei, której rdzeniem była prawda o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, zwycięstwie życia nad śmiercią i dobra nad złem. V Kongres Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się pod hasłem: „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”. Kongres został zainaugurowany przez nieżyjącego abp. Józefa Życińskiego. Ideę i dzieło tej niezwykłej formy dialogu chrześcijaństwa ze współczesną kulturą kontynuuje abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i wielki kanclerz KUL.

Przyszłość Ewangelii

– Nie trzeba przypominać, kto był twórcą tego dzieła – mówił o abp. Józefie Życińskim podczas konferencji prasowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim abp Stanisław Budzik. – Miałem okazję być uczestnikiem pierwszego kongresu. Przełomowy rok 2000 rodził pytania o kierunek kulturowych przemian w świecie. Wielu wyrażało wtedy opinię, że cywilizacja chrześcijańska wyczerpała już twórczą energię. Pierwszy kongres chciał podkreślić, że chrześcijaństwo nadal odgrywa i powinno odgrywać kulturotwórczą rolę w świecie. Przesłanie kongresu podkreślało, że Ewangelia zachowuje niezmiennie siłę do kształtowania przyszłego oblicza kultury – mówił abp Budzik. Następnie przypomniał główne założenia tematyczne kolejnych kongresów.

Rdzeń człowieczeństwa

Inspiracją dla abp. Życińskiego i uczestników kongresu, jak podkreślał na konferencji wielki kanclerz KUL, był zawsze Jan Paweł II wraz z diagnozą, jaką stawiał marksizmowi. Przyczyną jego upadku był błąd antropologiczny. – Stwierdzono, że ów błąd antropologiczny przyjmuje współcześnie nowe postaci. Zaburzeniu ulega bogaty świat więzi międzyludzkich, a człowiek staje się elementem tła dla realizacji indywidualnych celów i egoistycznych ambicji. A godność przysługuje człowiekowi bez względu na dodatkowe okoliczności – tłumaczył. Zapowiadany V Kongres Kultury Chrześcijańskiej kontynuuje tematykę antropologiczną. – W perspektywie chrześcijańskiej człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, odkupiony przez Chrystusa, ma niesamowitą godność. Żaden ludzki humanizm nie może się porównać z chrześcijańską nauką o człowieku. Bóg podzielił się z człowiekiem wolnością. Ks. prof. Heller twierdzi, że wolność zaistniała we Wszechświecie, gdy pojawiła się osoba ludzka – podkreślał metropolita lubelski.

Współczesna wolność

Ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL, mówił o perspektywie jubileuszu stulecia uniwersytetu. Tegoroczny kongres będzie pierwszym krokiem jego świętowania. Odniósł się również do tematu przewodniego nadchodzącego wydarzenia. – Można bez przesady powiedzieć, że w myśli nowożytnej, a zwłaszcza współczesnej, temat wolności wysunął się na czołowe miejsce. Dotyczy to zarówno nurtu chrześcijańskiego, jak i tych nurtów, które od okresu oświecenia stanęły w opozycji do chrześcijaństwa. Przewodnikami podczas tegorocznego kongresu będą wybitni intelektualiści, którzy podejmą fundamentalne zagadnienie istnienia i natury wolnej woli, zarówno z humanistycznego, jak i z przyrodniczego punktu widzenia – wyjaśniał ks. prof. Dębiński. Z kolei prof. Piotr Gutowski zaprosił do promowania kongresu, który w jego opinii jest wydarzeniem niezwykłym i wyjątkowym, nie tylko dla Lublina. Szczegółowy program kongresu na: www.lublin.gosc.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama