Nowy numer 38/2021 Archiwum

Słowo zapomniane?

Jedni rozumieją go w sposób romantyczny, dla innych to po prostu wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Choć wydawałoby się, że dziś nic nie znaczy, to jednak patriotyzm ciągle jest na czasie.

Bożena Kaczyńska, pedagog
Wiele lat temu, w jedną z niedziel Chrystusa Króla Wszechświata, wraz w innymi młodymi ludźmi złożyłam przyrzeczenie: „Uroczyście pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. Myśląc o tym, czym jest dla mnie patriotyzm, powracam wspomnieniami do tamtego dnia. Patriotyzm jest dla mnie nierozerwalnie związany z wiarą i Kościołem. Są one jak korzenie, solidna podstawa do bycia dobrym Polakiem, do dokonywania właściwych wyborów. Staram się, by mój patriotyzm był widoczny w małych i prostych rzeczach, w tym, jak na co dzień wykonuję swoją pracę. Jestem nauczycielem, mam więc ogromny wpływ na wykształcenie przyszłych pokoleń, na to, jakimi ci młodzi będą dorosłymi, jakimi Polakami. Służę więc ojczyźnie, solidnie przygotowując się do zajęć, zabierając moich wychowanków w miejsca dla Polski ważne, opowiadając im o Polsce. Patriotyzm to bycie tu i teraz. Praca w swoim środowisku i na jego rzecz. Szacunek dla starszych i dbanie o tradycję. Przekazywanie jej i kultywowanie. Wyraża się to przez bliskość z ludźmi w tradycji świąt, patriotycznych uroczystości, pamięci o tych, którzy oddali życie w obronie kraju. Kilka lat temu z przerażeniem odkryłam, że piątoklasiści nie wiedzą, kiedy był chrzest Polski. Usłyszałam wtedy odpowiedź: tak ułożony jest program. Patriotyzm to wychodzenie poza takie schematy. O historii można mówić już w klasach najmłodszych, nie tylko w formie legend i opowiadań, ale realnie, z datami, miejscami i konkretami. Bo przecież patriotyzm to wiedza o historii tej odległej i najnowszej, której karty wciąż są odkrywane. Jestem dumna z tego, że jestem Polką. Staram się mówić o rzeczach pięknych i dobrych, które dzieją się wokół nas. Patriotyzm to też szukanie i wspieranie dobrych inicjatyw zamiast wszechobecnego narzekania na kraj i sytuację, w jakiej obecnie jesteśmy. To także wdzięczność, jaką w sobie noszę. Za czas i miejsce, w którym żyję, za wykształcenie, rodziców i polskość, którą mi zaszczepili.

Hanna Nowicka, szef kuchni
Dla mnie patriotyzm to miłość do ziemi ojczystej, w szczególności do tej „małej ojczyzny”, którą jest dla mnie moja miejscowość. To poczucie przynależności do narodu, to duma powodowana tym, że jestem Polakiem, rodakiem Jana Pawła II, Mickiewicza, Słowackiego czy Matejki. Znajomość historii Polski bogatej w wielkie wydarzenia, takie jak powstania narodowe, budzące nadzieję na odzyskanie niepodległości, czy dwie wojny światowe, które mocno odcisnęły swoje piętno na losach wielu Polaków, to obowiązek każdego patrioty i Polaka jednocześnie. Współcześnie do wyrażenia patriotyzmu na szczęście nie potrzeba szabli ani czołgów. Wystarczy codzienna, uczciwa praca, wychowywanie dzieci w poczuciu przynależności narodowej, przekazywanie im prawdziwej historii Polski i tradycji. Wydaje mi się, że sprawą bardzo ważną jest dokonywanie właściwych wyborów na wszystkich szczeblach władzy państwowej. Istotne jest, aby nasi kandydaci na stanowiska państwowe byli ludźmi prawymi, dla których dobro kraju jest najważniejsze, aby wartości wyniesione z tradycji i kultury były nadrzędne. Wiem, że moje życie ściśle związane jest z miejscem zamieszkania, domem i rodziną. Zapytana kiedyś, w czasie pobytu poza granicami kraju, czy mogłabym zamieszkać tam na stałe, odpowiedziałam, że nie. Zbyt ważną rolę w moim życiu odgrywa cmentarz w Głusku, na którym od wielu pokoleń spoczywają szczątki moich przodków. Historie rodzinne ściśle przeplatane polskimi tradycjami, wielokrotnie „przerabiane” w gronie bliskich spowodowały, że moje dzieci wiedzą, że ten stary mur na cmentarzu w Głusku to pozostałości grobu powstańców, że mogiła na skraju lasu w Radawcu to jednocześnie miejsce spoczynku pradziadka Jana, zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Sebastian Rosa, żołnierz
W dobie coraz silniejszej integracji europejskiej oraz globalizacji tak naprawdę bardzo trudno określić, czym jest patriotyzm. Ja patriotyzm rozumiem poprzez pryzmat codziennej pracy na rzecz rozwoju kraju. Płacenie podatków, wspieranie kultury oraz inicjatyw społecznych to dla mnie patriotyzm. Ważnym aspektem jest również świadomość historyczna, która powinna iść w parze z szacunkiem dla dorobku oraz dziedzictwa naszych rodziców i dziadków. Wiem, że znaczenie patriotyzmu ewoluowało. Dziś jest odzwierciedleniem rzeczywistości, w jakiej żyjemy.

Krzyś Nieradko, szóstoklasista
Patriotyzm to wieszanie flagi w ważne święta, jak choćby Święto Niepodległości, dumne śpiewanie hymnu polskiego i gotowość oddania za ojczyznę życia. Ja nie wstydzę się, że jestem Polakiem. W mojej rodzinie obchodzimy święta narodowe, ale też wiemy, że ważne jest, by dbać o środowisko, w którym żyjemy, po to by chronić ojczyznę.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama