Nowy numer 44/2020 Archiwum

"Przywrócić radość zbawienia". Przesłanie metropolity lubelskiego na Wielki Post 2017 r.

Niech Wielki Post stanie się dla nas okazją do krytycznego spojrzenia na własne życie poprzez spotkanie z Chrystusem i Jego Słowem rozbrzmiewającym w Kościele.

- W orędziu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek kieruje do nas zachętę do nawrócenia. Każdy chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga «całym swym sercem» (Jl 2,12), aby „nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem ukazuje swoje pragnienie przebaczenia”. W okresie Wielkiego Postu nie śpiewamy przed Ewangelią radosnego „Alleluja.” Zastępuje je aklamacja: „Chwała Tobie, Słowo Boże”, na przemian z zawołaniem „Chwała Tobie, Królu wieków.” Wielki Post to cenna okazja do pogłębienia naszego życia duchowego przez bliższy kontakt ze Słowem Bożym. Papież Franciszek zachęca nas do rozważenia jednej z najbardziej znanych przypowieści Jezusa: o bogaczu i Łazarzu, zapisanej w Ewangelii św. Łukasza - pisze w liście do diecezjan abp Budzik.

- Niech Wielki Post stanie się dla nas okazją do krytycznego spojrzenia na własne życie poprzez spotkanie z Chrystusem i Jego Słowem rozbrzmiewającym w Kościele. Niech Duch Święty przywróci nam radość zbawienia i pozwoli przeżyć prawdziwe nawrócenie oraz powstać z naszych słabości i nałogów, tak abyśmy umocnieni modlitwą i pełniąc dzieła miłosierdzia mogli „z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych.” – czytamy w kolejnych linijkach listu.

- W tematykę Wielkiego Postu wpisują się dwie obchodzone w tym roku rocznice. Pierwsza ma charakter ogólnokościelny i wiąże się ze stuleciem objawień Maryjnych w Fatimie. Druga dotyczy przede wszystkim Kościoła w Polsce, który wpatruje się obecnie w postać św. Brata Alberta Chmielowskiego. Orędzie fatimskie, przekazane światu za pośrednictwem trojga ubogich dzieci zawiera wezwanie do nawrócenia i do modlitwy, szczególnie różańcowej oraz do zadośćuczynienia za grzechy własne i wszystkich ludzi. Orędzie to wyrasta z serca Ewangelii, ze słów Chrystusa, często powtarzanych w okresie Wielkiego Postu: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Chodzi o wewnętrzną przemianę człowieka, pokonanie grzechu, umocnienie dobra i wejście na drogę świętości - pisze metropolita lubelski.

Metropolita lubelski w swoim liście odnosi się również do wielkiego jubileuszu Lublina. - W obecnym roku obchodzimy 700-lecie lokacji Lublina. Dumą napawa nas bogata historia miasta; świadczą o niej wspaniałe zabytki architektury, zwłaszcza cenne i piękne kościoły, z archikatedrą na czele. Lublin był od wieków miejscem spotkania kultur i miastem zgody religijnej. Wymownym tego symbolem jest kaplica pw. Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. W historię miasta wpisała się także wielowiekowa obecność społeczności żydowskiej, która przed drugą wojną światową stworzyła znaną na całym świecie jesziwę, uczelnię talmudyczną. Cieszy dynamiczny rozwój miasta, wielość ofert kulturalnych, działalność wybitnych naukowców, artystów i animatorów kultury, znacząca poprawa struktury komunikacyjnej. Lublin z ufnością patrzy w przyszłość i pozostaje miastem inspiracji jako siedziba wielu uniwersytetów i szkół wyższych oraz miejsce zdobywania wykształcenia dla dziesiątek tysięcy młodych ludzi, także dla coraz liczniejszych studentów z zagranicy - czytamy w liście pasterza.

Abp Budzik podkreśla także rolę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który w przyszłym roku będzie obchodził 100-lecie swego istnienia. - Założyciel i pierwszy rektor uniwersytetu, ks. Idzi Radziszewski, to postać wyjątkowo zasłużona dla miasta i regionu, dla Ojczyzny i Kościoła. Dewizą uczelni stało się hasło Deo et Patriae - Bogu i Ojczyźnie. Od początku swego istnienia zatrudniała wielu wybitnych profesorów i kształciła elitę intelektualną dla odbudowującego się niepodległego państwa. W czasach komunistycznych ten jedyny katolicki uniwersytet pomiędzy Łabą i Władywostokiem stał się wyspą wolności, oazą niezależnej myśli naukowej, pozwalał uprawiać naukę i zdobywać wykształcenie osobom dyskryminowanym lub usuwanym z innych uczelni. Zgodnie z dewizą Deo et Patriae życie publiczne w Polsce i poza jej granicami współtworzą dziś tysiące absolwentów KUL. Są to ludzie Kościoła, nauki, kultury, władzy ustawodawczej, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, polityki i struktur samorządowych oraz mediów, pełniący często ważne i odpowiedzialne funkcje. Większość biskupów polskich to absolwenci naszego uniwersytetu. Setna inauguracja roku akademickiego na KUL, rozpoczynająca rok jubileuszowy, odbędzie się w połowie października z udziałem episkopatu. Po raz pierwszy w historii będzie z tej okazji obradować w Lublinie zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski – podkreśla abp Budzik.

List przeznaczony do odczytania w 1. niedzielę Wielkiego Postu 5 marca 2017 r. podczas wszystkich Mszy Świętych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama