Nowy numer 09/2024 Archiwum

Ks. prof. Tomáš Halík: Kościół powinien być partnerem dla dialogu

W Akademii Chrześcijańskiej w Pradze trwa kolokwium poświęcone przyszłości wiary z udziałem przedstawicieli czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Przyjechała również dwuosobowa delegacja z Holandii.

„The Future of Religious Faith” to tytuł trzeciego już spotkania w Pradze w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Fundacji Templetona.

Otwarcia kolokwium dokonali ks. prof. Tomáš Halík i prof. Pavel Hošek. Na czele polskiej grupy, która aktywnie uczestniczy w pracach nad rekomendacjami stoi prof. Dariusz Wadowski z Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wśród uczestników są również profesorowie z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: Dariusz Dobrzański i Przemysław Strzyżyński.

Ks. prof. Tomáš Halík stwierdził, że praca podczas spotkania w Pradze będzie istotna dla przyszłości, bo konieczne jest zastanawianie się, co zrobić, aby ukształtować lepszy świat, i opracowanie wskazań. - Chcemy znaleźć coś wyjątkowego, co Kościół może dać społeczeństwu, bo wiemy, że nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które stawia sobie współczesny człowiek. Chcemy, aby Kościół dał impuls dla ludzi tworzących wolne społeczeństwo - mówił podczas pierwszego dnia prac.

- Kościół ma pragmatyzm i nostalgię za czasami, gdy stanowił wielką siłę i gdy liczono się z jego głosem jako instytucji. Dziś jednak Kościół stracił wizję. Nie szukamy tu obrony i umocnienia Kościoła jako instytucji, ale jesteśmy tu raczej w imieniu osób poszukujących, aby zastanawiać się, jak otworzyć ludzi na dialog - podkreślał ks. Halík.

- Kościół powinien być partnerem dla dialogu z ludźmi nie po to, aby tych ludzi „zagarniać” dla siebie i potem się nimi nie przejmować. Powinniśmy pamiętać, że dzisiaj głoszenie Ewangelii to konkretne działanie i aktywność. A pytanie o przyszłość religii w „fragmentarycznym” świecie powinno być dla nas bardzo ważne - mówił czeski duchowny.

Podkreślano zgodnie, że myśląc o przyszłości wiary religijnej nie powinno się jedynie „tańczyć wokół teorii sekularyzacji”, a raczej szukać kolejnych odniesień. Podkreślano również, że Kościół nie jest rzeczywistością zewnętrzną wobec społeczeństwa.

Kolokwium rozpoczęło się 25 kwietnia i zakończy się 26 kwietnia wieczorem. Drugi dzień kolokwium to również spotkania z liderami kościelnymi z poszczególnych krajów i przekazanie za ich pośrednictwem oraz za pośrednictwem mediów odpowiednich wskazań i rekomendacji wypracowanych przez poszczególne grupy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy