Nowy numer 42/2020 Archiwum

70 proc. rodziców stosuje przemoc wobec swoich dzieci

Najczęstszą formą stosowanej przemocy w procesie wychowania jest ośmieszanie dzieci przez rodziców, krzyk, nieadekwatne oczekiwania w stosunku do możliwości dziecka. 7 proc. rodziców bije dziecko pasem, 5 proc. daje klapsy częściej niż raz w tygodniu...

Według prognozy przygotowanej na podstawie „Raportu z badania. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Lublin” wykonanego przez dr. Ireneusza Siudema wynika m.in., że Lublin upodabniając się do ośrodków wielkomiejskich będzie się charakteryzował coraz mniejszym nasileniem przemocy fizycznej na rzecz wzrostu przemocy psychicznej, seksualnej i ekonomicznej. Po drugie, według prognozy starzenie się społeczeństwa, migracja ludności oraz wzrastająca rola osób w wieku senioralnym będzie prowadzić do wzrostu zjawiska przemocy wobec nich. „Zmieniająca się obyczajowość w sferze seksualnej, w tym otwartość, pozwala przewidywać wzrost wykrywalności przemocy seksualnej. Wymaga to przygotowania specjalistów w tym zakresie”.

Ponadto prognoza zawiera odniesienie do przemian w obrębie funkcjonowania i modelu rodziny oraz osłabienia trwałości związków. Będzie to powodować zwiększenie ilości osób, szczególnie matek samotnie wychowujących dzieci. „Prognozuje się wzrost przemocy psychicznej matek wobec dzieci u podłożą której leży bezradność wychowawcza”. I na koniec; „Osłabienie wspomnianych więzi może doprowadzić do eskalacji innych form przemocy, m.in. rówieśniczej, dyskryminacji, rasizmu”.

Autor raportu podkreśla, że przedstawione prognozy stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie – dysponuje całodobowym telefonem zaufania dla osób potrzebujących pomocy lub wsparcia. Tel. 81/ 534 60 60. Pierwszy kontakt odbywa się pod numerem tel. 81/ 466 55 47.

Pomoc można uzyskać również w lubelskich placówkach pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy. Wśród nich znajdują się m.in.: Stowarzyszenie „KONTAKT”, stowarzyszenie „STOP”, stowarzyszenie „AGAPE”. Jednostką miasta Lublin jest natomiast Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Probostwo 6a.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama