Reklama

    Nowy numer 13/2023 Archiwum

Seksualność kobiety i mężczyzny w Piśmie św. - Wiosenne Dni Biblijne na KUL

Mężczyzną i kobietą stworzył ich - to temat, którym zajmują się teologowie podczas Wiosennych Dni Biblijnych, pokazując, co Bóg mówi o relacjach seksualnych.

Kiedy w ubiegłym roku wybierano temat Wiosennych Dni Biblijnych na KUL, nikt nie przypuszczał, że wpisze się on tak bardzo w aktualną dyskusję dotyczącą płciowości, jaka w ostatnich tygodniach rozgorzała w Polsce.

- To są takie działania Ducha Świętego w Kościele. Osoby niewierzące powiedzą, że temat wybrano przypadkowo, ale można też na to spojrzeć oczami wiary i uznać, że to Duch Święty podpowiedział nam, by przyjrzeć się ludzkiej seksualności w kontekście słowa Bożego - mówią organizatorzy.

Tegoroczny temat cieszył się ogromnym zainteresowaniem.   Tegoroczny temat cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Agnieszka Gieroba /Foto Gość

Ks. prof. Mirosław Wróbel - dyrektor Instytutu Biblijnego KUL - podkreśla, że przyjrzenie się płciowość w Biblii w dobie relatywizmu wydaje się bardzo ważnym zadaniem dla ludzi wierzących. Dziś wiele osób ma swoje koncepcje tego, jak powinna wyglądać nasza seksualność, jak kształtować naturę ludzką i jak nią manipulować. Zapomina się natomiast o tym, co jest zamysłem samego Boga i co jest prawdą o ludzkiej naturze.

- Biblia nie pozostawia sfery seksualności, tak bardzo ważnej w życiu człowieka, bez komentarza czy odpowiedzi o jej znaczenie. Pismo Święte zawiera wiele tekstów na ten temat, poczynając od Księgi Rodzaju, na Apokalipsie skończywszy. Najważniejsze dla nas zdanie w tej kwestii brzmi: "Mężczyzną i kobietą stworzył ich". Taki był Boży zamysł, którego wagę podkreśla kolejne z Bożych zdań w sprawie seksualności: "bądźcie płodni i rozmnażajcie się". To jest podstawą istnienia ludzkości i fundamentem seksualności - mówi ks. prof. M. Wróbel.

Nauczanie Kościoła w tej sprawie podkreślał Jan Paweł II. Stworzył on cały cykl konferencji na temat seksualności jako daru.

- Zatytułował ten cykl nieco inaczej niż obecna konferencja, używając słów "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich". Sięgając głębiej, do tłumaczenia Biblii ks. Jakuba Wujka, czytamy, że Bóg stworzył nas jako męża i mężynę. To wyrażenie jest tym bardziej cenne, że sięga do samego źródła, do tekstu hebrajskiego, gdzie jest mowa o tym, że zostali stworzeni jako "isz" i "isza". Hebrajskie słowo oznaczające męża to isz  איש (alef, jud, szin); natomiast słowo określające żonę to isza(h) אשה (alef, szin, haj). Jud i haj tworzą hebrajskie słowo Jah  יה oznaczające Boga. Usunięcie jud i haj (Bóg) ze słów isz i isza(h), pozostawia litery alef i szin, które składają się na słowo esz  אש, oznaczające ogień, którym do dziś określamy miłosne relacje kobiety i mężczyzny - mówi ks. prof. Stanisław Nowosad.

Niezależnie od tego, którego z tłumaczeń użyjemy, jedno jest pewne: Bóg jest Stwórcą, który stwarza ludzi jako mężczyznę i kobietę. To On jest u początku wszystkiego.

- Tymczasem dziś, u progu XXI wieku, kiedy jesteśmy tacy dumni z ludzkich osiągnięć, z tego, że nie tylko ziemia, ale i kosmos są w naszym zasięgu, zapominamy o podstawach, które dały początek naszemu istnieniu. Mimo osiągnięć ludzkiego rozumu, ciągle mamy problem z prawdą, że Bóg stworzył nas jako mężczyznę i kobietę - podkreśla ks. prof. Nowosad.

Jan Paweł II, patrząc na problem z rozumieniem tego zagadnienia, mówił, że w świecie pojawił się błąd antropologiczny - człowiek nie rozumie, kim jest. Papież Benedykt, wypowiadając się o ideologii gender, nie mówił już o błędzie, ale o rewolucji antropologicznej, w której człowiek zagubił się całkowicie. Szansą na odnalezienie prawdziwej wartości ludzkiej jest sięgnięcie do źródeł stworzenia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy