Nowy Numer 38/2020 Archiwum

Łączą siły i doświadczenie, by przeciwdziałać przemocy w rodzinie

Nadal brakuje świadomości, a w konsekwencji współpracy w zgłaszaniu przypadków przemocy, zwłaszcza ze strony pracowników oświaty i pracowników służby zdrowia.

Przez dwa dni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie spotykali się z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola w Warszawie, aby wymienić się doświadczeniami i podjąć merytoryczną dyskusję na temat wprowadzenia niezbędnych zmian, aby pomoc osobom doświadczającym przemocy była skuteczniejsza.

- Przyświeca nam cel wymiany uwag, doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Takie spotkania są istotne z wielu względów, zwłaszcza w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy jak i osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc. Dlatego staramy się ciągle kształcić i poznawać nowatorskie rozwiązania, które są stosowane w innych dużych miastach, bo pracując w tym obszarze chcemy być profesjonalistami - mówi Adam Mołdoch, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie.

- Wydaje mi się, że wszyscy borykamy się z podobnymi problemami. Nas jednak interesowało rozwiązanie, które ma od jakiegoś czasu Lublin - a mianowicie „bezpieczne patrole”, w skład których wchodzi policjant, pracownik socjalny i psycholog, które pojawiają się w rodzinach, gdzie krzywdzone są dzieci. Chcemy poznać ten mechanizm, by go spróbować przenieść na nasz teren - wyjaśnia Marta Szymanek, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego dla Dzielnicy Wola w Warszawie.

Podczas wspólnych obrad i dyskusji wymieniono się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat m.in. procedury „Niebieskie Karty”. Dostrzeżono, że w niektórych zakresach brakuje współpracy w zgłaszaniu przypadków przemocy, zwłaszcza ze strony pracowników oświaty i pracowników służby zdrowia. Zauważono, że niektóre podmioty nie wiedzą nawet, że mogą wszcząć procedurę same, jednak w przypadku szkół ostrożność bierze się nie tylko z niewiedzy nauczycieli w tym zakresie, ale też z obawy przed utratą dobrej pozycji szkoły w rankingu czy utratą renomy. Uczestnicy dyskusji zgodzili się ponadto, że współpraca interdyscyplinarna przynosi najlepsze wyniki i efekty, także w perspektywie edukacji niektórych środowisk. Podkreślono konieczność zmiany przepisów prawnych, gdyż inna jest sytuacja społeczna i kulturowa w Polsce niż przed laty, gdy wprowadzano procedurę „Niebieskie Karty”.

Czytaj także: 70 proc. rodziców stosuje przemoc wobec swoich dzieci.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi oraz osoby działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Zadaniem zespołu jest realizowanie wytycznych Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której nowelizacja w 2010 r. nałożyła na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie mieści się przy ul. Głębokiej 11 w Lublinie.  Telefon: 81 466 54 86 i 81 466 54 87. Można też kontaktować się za pomocą adresu: z.interdyscyplinarny@mopr.lublin.eu

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama