Nowy numer 49/2023 Archiwum

O. prof. Andrzej Derdziuk: Człowiek przywłaszcza sobie atrybuty boskości

Lubelski kapucyn w swojej najnowszej książce zatytułowanej "Prawda, dobro, sumienie" pokazuje m.in. jak szybko w dzisiejszym świecie człowiek przewartościowuje niezmienne dotąd zasady postępowania.

Książka „Prawda, dobro, sumienie” jest kolejną pozycją autorstwa o. prof. Andrzeja Derdziuka. Jej prezentacja odbędzie się 6 listopada o godz. 12.00 w Centrum Medialnym KAI. 

W spotkaniu, które poprowadzi redaktor Bogdan Rymanowski, udział oprócz autora weźmie także ks. Tomasz Adamczyk z KUL. 

Najnowsza książka o. Derdziuka to zbiór artykułów powstałych w różnym czasie i publikowanych w różnych miejscach. Obejmuje ona trzy części.

W pierwszej autor podejmuje kwestię prawdy i podaje podstawowe pojęcia z tego zakresu, a także m.in. zatrzymuje się nad moralnym wymiarem prawdomówności. Część druga zawiera refleksje na temat dobra wspólnego, solidarności jako cnoty społecznej oraz kapitału społecznego. W części tej pojawiają się również rozważania dotyczące miejsca wartości w życiu politycznym. Z kolei część trzecia została poświęcona formacji sumienia i jego roli w duchowym wzrastaniu osoby ludzkiej. Znalazł się tu m.in. tekst dotyczący relacji między prawem a sumieniem. 

We wstępie do książki, zarysowując tematykę, o. prof. Derdziuk pisze:

Obecnie następuje szybkie przewartościowanie niezmiennych dotąd zasad postępowania człowieka, który żyjąc w świecie całkowicie wytworzonym przez technologię, zatraca kontakt z naturą. Oznacza to nie tylko postępujący proces utraty wrażliwości na naturalne ukierunkowanie ku dobru, ale też powoduje powstawanie złudnego poczucia omnipotencji człowieka, który chce wszystko zmieniać według własnego mniemania. Rodzi się postawa autonomii człowieka, który staje się kreatorem swego jestestwa i chciałby zapomnieć o biologicznych i materialnych uwarunkowaniach swego losu. Powstaje paradoksalna sytuacja, w której człowiek, wyrzekając się transcendentnego myślenia i odrzucając duchowe pierwiastki swego życia, nie tylko zanurza się w materialistycznym konsumpcjonizmie, ale też skłania się do nadmiernego spirytualizowania swego życia. Owo idealistyczne nastawienie jest w istocie próbą przywłaszczenia sobie atrybutów boskości, w której człowiek nie tylko decyduje o swej naturze, ale też arbitralnie orzeka o dobru i złu. Przykładem tego jest zjawisko gender, w którym odrzucenie biologicznego uwarunkowania płci, jest tylko jednym z przejawów dążenia do nieskrępowanego samostanowienia, które nie liczy się z żadnymi ograniczeniami.

O. prof. Andrzej Derdziuk podkreśla, że teolog moralista nie ma za zadanie tylko przestrzegać przed złem, wyliczając coraz to kolejne postaci grzechu.

- Misją teologa jest nade wszystko ukazywanie dostępnego dobra, którego człowiek może stać się uczestnikiem, gdy skorzysta z łaski odkupienia - zaznacza. -  W życiu nie wystarczą bowiem same dobre pomysły, choć są one bardzo ważne, jak potwierdza to stwierdzenie abp Józefa Życińskiego, że dobra teoria, to bardzo praktyczna rzecz. Jednak podobnie jak herbata nie staje się słodsza od samego mieszania, ale trzeba do niej dosypać cukru, tak i ludzkie wysiłki, nawet najszlachetniejsze, wymagają otwarcia się na łaskę, która uzupełnia i wspiera zaangażowanie człowieka. Łaska bowiem nie niszczy, ale oczyszcza i udoskonala naturę.

O. Andrzej Derdziuk jest profesorem doktorem habilitowanym nauk teologicznych, pracownikiem Katedry Teologii Moralnej Społecznej w Instytucie Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy