Nowy numer 28/2020 Archiwum

Intelektualna szczepionka

Człowiek przywłaszcza sobie atrybuty boskości − dowodzi tego w swojej najnowszej książce lubelski kapucyn o. prof. Andrzej Derdziuk.

Książka pod tytułem „Prawda, dobro, sumienie” jest kolejną pozycją autorstwa o. prof. Andrzeja Derdziuka. Jej prezentację z udziałem autora, ks. Tomasza Adamczyka z KUL oraz redaktora Bogdana Rymanowskiego zaplanowano na 6 listopada w Centrum Medialnym KAI.

Czas przewarto-ściowywania

Najnowsza książka o. Derdziuka to zbiór artykułów powstałych w różnym czasie i publikowanych w różnych miejscach. Obejmuje trzy części. W pierwszej zakonnik podejmuje kwestię prawdy i podaje podstawowe pojęcia z tego zakresu, a także m.in. zatrzymuje się nad moralnym wymiarem prawdomówności. Część druga zawiera refleksje na temat dobra wspólnego, solidarności jako cnoty społecznej oraz kapitału społecznego. Pojawiają się tu również rozważania dotyczące miejsca wartości w życiu politycznym. Część trzecia została poświęcona formacji sumienia i jego roli w duchowym wzrastaniu osoby ludzkiej. Znalazł się tu m.in. tekst dotyczący relacji między prawem a sumieniem.

We wstępie do książki o. prof. Derdziuk pisze: „Obecnie następuje szybkie przewartościowanie niezmiennych dotąd zasad postępowania człowieka, który żyjąc w świecie całkowicie wytworzonym przez technologię, zatraca kontakt z naturą. Oznacza to nie tylko postępujący proces utraty wrażliwości na naturalne ukierunkowanie ku dobru, ale też powoduje powstawanie złudnego poczucia omnipotencji człowieka, który chce wszystko zmieniać według własnego mniemania. Rodzi się postawa autonomii człowieka, który staje się kreatorem swego jestestwa i chciałby zapomnieć o biologicznych i materialnych uwarunkowaniach swego losu. Powstaje paradoksalna sytuacja, w której człowiek, wyrzekając się transcendentnego myślenia i odrzucając duchowe pierwiastki swego życia, nie tylko zanurza się w materialistycznym konsumpcjonizmie, ale też skłania się do nadmiernego spirytualizowania swego życia. Owo idealistyczne nastawienie jest w istocie próbą przywłaszczenia sobie atrybutów boskości, w której człowiek nie tylko decyduje o swej naturze, ale też arbitralnie orzeka o dobru i złu. Przykładem tego jest zjawisko gender, w którym odrzucenie biologicznego uwarunkowania płci jest tylko jednym z przejawów dążenia do nieskrępowanego samostanowienia, które nie liczy się z żadnymi ograniczeniami”.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama