Nowy numer 09/2024 Archiwum

Był wybitnym intelektualistą i wrażliwym katolikiem

6. rocznica śmierci o. prof. Leona Dyczewskiego, organizatora studiów dziennikarskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Mimo świadomości zagrożeń, jakie przyniósł dwustronny proces mediatyzacji, miał zaufanie do ludzi mediów, zwłaszcza dziennikarzy. Dostrzegał ambiwalentny charakter rozwoju technologicznego i środków masowej komunikacji, dlatego podkreślał znaczenie edukacji i wychowania. Zachęcał, by unikać sensacji i stronniczości, zachować niezależność i trzymać się określonego systemu wartości oraz unikać epatowania przemocą w mediach.

Ci, którzy mieli okazję go spotkać i z nim współpracować, doceniali jego charyzmę, otwartość i kulturę osobistą. Pamięta się bowiem szczególnie osoby nie przez wzgląd na pełnione funkcje administracyjne czy zdobyte tytuły, ale ze względu na wolność duchową i intelektualną, a także przez oddanie i poświęcenie innym.

Świat technologii i mediów umasowionych coraz wyraźniej zmienia obszar kultury, procesy komunikowania, a zatem i samego człowieka. Jednak wiele z wypowiedzi o. prof. Leona Dyczewskiego zachowało walor aktualności.

– Kultura jest tworem człowieka i czyni nas ludźmi, chociaż obecnie żyjemy w czasach, kiedy to technika uzyskała pierwszeństwo – ważniejszy stał się jej rozwój niż dobro człowieka czy wspólnot ludzkich. Rozwój technicznych środków komunikacji nie przekłada się wprost na rozwój umiejętności samej międzyludzkiej komunikacji. Staje się wręcz przeciwnie – tego rodzaju sprawności trzeba się uczyć na specjalnych kursach – pisał o. prof. Leon Dyczewski w tekście zatytułowanym „Kultura w kontekście wartości”.

– Dla tworzenia kultury niezbędna jest komunikacja, i to w formie zależnej od warunków panujących w danej społeczności – zaznaczał. – Od dominacji monologu lub dialogu w danej kulturze, nie tylko współczesnej, zależy w znacznej mierze składające się nań dziedzictwo – akcentował.

– Przestrzeń życiowa człowieka nie ogranicza się tylko do działalności i kontemplacji „tu i teraz”. Przez pragnienie uczestnictwa we wspólnocie przekracza on granice czasu, uczestnicząc w dziedzictwie poprzednich pokoleń i projektując przyszłość osobistego i społecznego rozwoju. W takim rozumieniu kultura rzeczywiście może być zdefiniowana jako komunikacja, a przede wszystkim jako forma komunikowania wartości – zauważał.

Czytaj także: Ojciec Leon Dyczewski - na archiwalnych fotografiach.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy