Współpraca mająca na celu kształcenie liderów mediów polonijnych

Podpisany dokument formalizuje trwającą już od kilku lat współpracę w ramach projektów edukacyjnych dla Polonii.

Wspólne multimedialne programy edukacyjne dla Polonii, w tym młodzieży oraz działania w zakresie doskonalenia i podnoszenia jakości kształcenia przez m.in. współorganizację konferencji, seminariów, szkoleń i studiów podyplomowych zakłada podpisane w Warszawie porozumienie między KUL a Fundacją Wolność i Demokracja. W ramach działań prowadzone będę również wspólne prace badawczo-rozwojowe, projekty naukowe, kulturalne i społeczne oraz wydawanie publikacji.

Podpisujący porozumienie ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL i Lilia Luboniewicz, prezes Fundacji Wolność i Demokracja podkreślali, że podpisany dziś dokument formalizuje trwającą już od kilku lat współpracę w ramach projektów edukacyjnych dla Polonii, ale także otwiera nowe możliwości działań związanych z kształceniem liderów mediów polonijnych w ramach Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL.

Fundacja Wolność i Demokracja działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na Wschodzie i wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Fundacja realizuje projekty, których celem jest podtrzymywanie polskości na Wschodzie poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych wśród Polaków na Kresach, wspomaganie rozwoju oświaty polskiej i wspierania mediów polskich.

To kolejne porozumienie, które KUL zawiera w celu nawiązania szerokiej współpracy z partnerami zewnętrznymi na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw i projektów realizowanych przez Akademię Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..