Nowy numer 20/2024 Archiwum

Media i dziennikarstwo w pandemii COVID-19 i w postpandemicznej rzeczywistości

Zakończyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Media w dobie pandemii COVID-19" w ramach IX Studenckich Dni Komunikacji.

Organizatorem Konferencji było Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL, a całe wydarzenie odbyło się w formie zdalnej. Podczas czterech paneli teoretycy, analitycy, praktycy oraz studenci próbowali odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odegrali dziennikarze oraz media podczas pandemii koronawirusa.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem dziekana Wydziału Nauk Społecznych, prof. Arkadiusza Jabłońskiego, który otworzył wydarzenie. Docenił zaangażowanie studentów, a także atmosferę w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania KUL dzięki zaangażowaniu pracowników i dyrektor - prof. Justyny Szulich-Kałuży. Dziekan Jabłoński przypomniał również osobę i dzieło śp. o. Leona Dyczewskiego, twórcy studiów dziennikarskich na KUL. Julia Dudzińska, prezes Koła Naukowego KUL oraz kurator organizacji z Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii, przywitali uczestników oraz przedstawili porządek konferencji.

Podczas pierwszego panelu "(Nie)ufność wobec mediów i media w post-pandemicznym świecie" analitycy oraz naukowcy z siedmiu uczelni wyższych z całej Polski dyskutowali na temat tego, jak zmieniły się media w czasie pandemii COVID-19. Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW w Warszawie, poruszyła temat wyzwań, z jakimi spotkali się użytkownicy social mediów w czasie pandemii oraz jak media społecznościowe wpłynęły na komunikację między ludźmi. O kryzysie zaufania do przekazów medialnych w czasie pandemii mówił dr hab. Robert Szwed z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, natomiast dr hab. Marek Rembierz z Uniwersytetu Śląskiego zastanawiał się nad tym, czy pandemia wymogła na nas przewartościowanie pewnych wartości. Na przykładzie programu "Motel Polska” dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wskazała, jak przejawia się inność oraz obcość we współczesnym dyskursie politycznym, a dr hab. Aleksandra Pethe z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach opowiedziała o tym, jak wygląda komunikowanie treści religijnych w dobie pandemii. Dr Aneta Wójciszyn-Wasil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w swoim przemówieniu skupiła się na radiu i podcastach oraz ich "(R)ewolucji”, a prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała, jak użytkowane media wpłynęły na emocje Polaków w czasie pandemii. W ostatniej części panelu dr n. farm. Sylwia Andrzejczuk z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz ks. dr Rafał Jakub Pastwa (KUL) podjęli temat szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz roli mediów w akcji szczepień w Polsce. Panel poprowadzili: Seweryn Zuzański (3 rok zarządzania) oraz Julia Bartosiewicz (1 rok dziennikarstwa).

W kolejnym panelu zatytułowanym „Media podczas największych kryzysów XXI wieku” głos zabrali praktycy związani z radiem, prasą i telewizją. Podczas dwugodzinnej debaty głos zabrali: Michał Siegieda z „Wirtualnej Polski”, Magdalena Grydniewska z Polskiego Radia Lublin, Piotr Kuśmierzak z Telewizji POLSAT, Aleksandra Zińczuk redaktor naczelna ,,Kultury Enter”, Paweł Krysiak redaktor naczelny "Gazety Wyborczej” w Lublinie, Jacek Wnuk, redaktor prowadzący "Nowego Radia” oraz dr n. med. Wojciech Brakowiecki - rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prelegenci opowiedzieli o swoich doświadczeniach zawodowych oraz o tym, jak pandemia wpłynęła na ich pracę. Nie zabrakło również wspomnienia innych ważnych kryzysów w XXI w., takich jak atak na World Trade Center, katastrofa Smoleńska oraz zachowania mediów w obliczu tych tragedii. Moderatorkami panelu były studentki drugiego roku dziennikarstwa, Natalia Mędrek oraz Paulina Repeć.

W trzecim panelu „Growing up in lockdown - nasze studenckie perypetie” głos zabrały studentki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Redaktor naczelna "Coś Nowego”, prezes Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa KUL Julia Dudzińska, Klaudia Bzducha z Uczelnianego Samorządu Studenckiego KUL, Joanna Mróz z Koła Naukowego "Produktywni" UMCS oraz Karolina Błaszczyk z KNSD KUL opowiedziały o swoich pandemicznych doświadczeniach. Podczas wystąpień mówiły m.in. o tym, jak sytuacja pandemiczna wpłynęła na ich studenckie życie. Podczas dyskusji ze słuchaczami spróbowały również odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie może mieć pandemia koronawirusa dla ich przyszłej pracy jako dziennikarzy. Panel został poprowadzony przez Jakuba Powałkę (1 rok dziennikarstwa) oraz Sandrę Bochyńską (2 rok dziennikarstwa).

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy