Nowy numer 23/2021 Archiwum

KUL - jubileusz prof. Doroty Kornas-Bieli

Okolicznościowe spotkanie z okazji jubileuszu 49 lat pracy naukowej dr hab. Doroty Kornas-Bieli zorganizowała Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Społecznych KUL. Profesor otrzymała księgę pamiątkową.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kościele akademickim, której przewodniczył ks. dr prałat Eugeniusz Derdziuk, przyjaciel rodziny, a homilię wygłosił o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap. Kaznodzieja zwrócił uwagę na aktualność słowa Bożego, które wzywa do wielbienia Boga przez odważne świadectwo wiary.

– Życie Doroty Bielowej poświęcone zaangażowaniu w promocję świętości życia jest wpisane w zakres zadań wyznaczonych przez Jana Pawła II w encyklice Evangelium vitae, gdzie papież napisał o wysławianiu, głoszeniu i służeniu Ewangelii życia – mówił.

Podczas uroczystości  s. prorektor dr hab. Beata Zarzycka dziękowała jubilatce w imieniu władz uczelni oraz wskazała na nieustanną potrzebę stawania w obronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, pomysłodawczyni księgi jubileuszowej i jej współredaktorka, przedstawiła treść publikacji, która składa się z pięciu części obejmujących prezentację dorobku naukowego jubilatki oraz artykuły ofiarowane połączone w grupach tematycznych. W ramach pierwszego bloku przedstawiono biografię naukową, dorobek naukowy, organizacyjny i edukacyjny oraz wykaz promowanych prac doktorskich i magisterskich oraz recenzji i ekspertyz. Kolejna część książki omawia zagadnienia z zakresu życia w aspekcie jego początków. Autorzy wskazują dokonania prof. Doroty Kornas-Bieli na rzecz promocji życia dziecka poczętego oraz jej zaangażowanie w tworzenie środowiska chroniącego życie i kształtującego nową dziedzinę, jaką jest psychopedagogika prenatalna.

Trzecia część książki prezentuje różne teksty poświęcone integralnemu rozwojowi osoby, który dokonuje się w rodzinie i środowisku zawodowym. Dużo uwagi poświęcono kwestii formacji do właściwie przeżywanego rodzicielstwa. W tej części znalazły się wspomnienia różnych osób dopuszczonych do przyjaźni z rodziną Bielów.

Czwarta część książki ma za przedmiot wsparcie, terapię oraz włączanie w czynne życie społeczne. Teksty poświęcone tym kwestiom są przygotowane przez specjalistów z tej dziedziny i zarazem potwierdzają olbrzymie zaangażowanie prof. Bieli na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ostatnia część wskazuje na środowisko KUL, w którym rozwinęła się naukowa działalność prof. Doroty Kornas-Bieli. Książka zawiera imponująca ilość wiedzy na różne tematy i doskonale ilustruje życie i działalność jubilatki.

Prof. Dorota Joanna Kornas-Biela jest związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II od 1967 r., kiedy to rozpoczęła studia na specjalizacji filozoficzno-psychologicznej prowadzonej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama