GN 40/2023 Otwarte Archiwum

Prezentacja możliwości, aktywizacja mieszkańców i realizacja pożytecznych celów

Udział w wydarzeniu to szansa na wymianę dobrych praktyk i nawiązanie relacji, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi działaniami przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie „Czajnia” i Centrum Wolontariatu w Lublinie zapraszają do udziału w konferencji „Aktywna Lubelszczyzna”, która odbędzie się w piątek 13 sierpnia od godz. 10.30 do 13.00 w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Celem spotkania jest prezentacja możliwości realizowania inicjatyw własnych przez organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych obywateli oraz próba diagnozy kondycji organizacji i inicjatyw społecznych w regionie.

- Podczas konferencji zostanie też ogłoszony otwarty konkurs wojewódzki w ramach Priorytetu I NOWE FIO, który daje szanse na finansowanie pomysłów społecznych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami programu Małe Inicjatywy. Przedstawiciele operatora zaprezentują generator ofert oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Ponadto podczas wydarzenia zostaną poruszone kwestie związane z nowymi modelami integracji społecznej oraz rolą oddolnych inicjatyw w budowaniu więzi społecznych - informują organizatorzy.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli lokalnych społeczności, NGO’s, grup nieformalnych, przedstawicieli samorządów, nauczycieli, bibliotekarzy, wspólnot parafialnych i wszystkich tych, którym na sercu leży dobro najbliższego otoczenia.

Spotkanie jest częścią projektu mającego na celu wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich o zasięgu lokalnym oraz edukacja w zakresie animacji społeczności lokalnych i budowania trwałych, opartych na zaufaniu więzi społecznych.

Zgłoszenia na konferencję można wysłać mailem na adres: lublin@wolontariat.org.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Gospodarcza 2, 20-217 Lublin do 10 sierpnia. O zakwalifikowaniu się do udziału zostaną Państwo poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast