Nowy numer 47/2021 Archiwum

Naszym celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet

Po raz kolejny miasto Lublin bierze udział w kampanii "16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć", która będzie realizowana od 25 listopada do 10 grudnia.

W ramach realizowanej akcji przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej, Okręgowej Rady Adwokackiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Prokuratury Okręgowej w Lublinie będą m.in. pełnić dyżury dla wszystkich osób zainteresowanych, zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy.

- Inicjatywa po raz kolejny dedykowana mieszkańcom Lublina, zagrożonym zjawiskiem przemocy w rodzinie lub doświadczającym przemocy, jest jednocześnie kontynuacją rozpoczętej we wrześniu tego roku kampanii informacyjno-szkoleniowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzonej przez instytucje miejskie. Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia udziału w akcji - mówi  Adam Mołdoch, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy wobec Kobiet, a 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w kampanię „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez m.in.: rozwój świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet, zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.

Od 25 listopada do 10 grudnia w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Północnej 125 w Lublinie pełnione będą dyżury psychologów w godz. 14.00-16.00. Każda osoba mająca pytania dotyczące przemocy będzie mogła zwrócić się do też o pomoc pod nr tel. 733-588-600.

W siedzibie CIK przy ul. Probostwo 6a będzie możliwość skorzystania - 30 listopada, 1 grudnia, 8 grudnia w godzinach 15-19 - z bezpłatnych mediacji dla par pod nazwą „Porozumienie bez przemocy”, dla osób skonfliktowanych, aby świadomie zapobiegać zjawisku przemocy w rodzinie. Zapisy na mediacje pod numerem tel.: 81-466-55-46.

Także w siedzibie CIK odbędą się otwarte warsztaty prawne dla osób zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy (dla osób zagrożonych przemocą, świadków, osób wspierających ofiary przemocy). Dokładny termin podany zostanie po zebraniu grupy. Zapisy pod numerem telefonu: 81-466-55-46.

Podczas kampanii odbędą się wykłady prowadzone przez pracowników CIK na lubelskich uczelniach KUL, UMCS oraz WSEI, podczas których przekazywane będą treści dotyczące przemocy oraz pomocy CIK świadczonej dla mieszkańców Lublina, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

29 listopada w godzinach 12-14 będzie prowadzony dyżur telefoniczny prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Lublinie dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką przemocy w rodziny. Telefon: 81-52-88-236.

Ponadto w dniach 30 listopada oraz 7 grudnia w godzinach 8-15 prawnicy będą udzielać nieodpłatnych porad telefonicznych z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz rodzinnego.

  • 30 listopada:

telefon: 601-149-997, w godzinach 8.00-10.30

telefon: 506-845-175, w godzinach 9.00-15.00

telefon: 600-403-345, w godzinach 9.00-15.00

telefon: 795-640-630, w godzinach 13.00-15.00

  • 7 grudnia

telefon: 502-782-942, w godzinach 8.00-10.00

telefon: 506-041-028, w godzinach 8.00-10.00

telefon: 795-640-630, w godzinach 12.00-14.00

telefon: 509-498-558, w godzinach 11.00-15.00

Wszystkie osoby zainteresowane mogą także skorzystać z poradnictwa specjalistycznego, świadczonego przez pracowników socjalnych sekcji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

  • Poradnictwo będzie świadczone w następujących terminach:

25-26 listopada w godz. 9.00-13.00, tel. 81-466-54-86

29 listopada - 3 grudnia w godz. 9.00-13.00, tel. 81-466-54-86

6-10 grudnia w godz. 9.00-13.00, tel. 81-466-54-86

Kampania zakończy się wydarzeniem plenerowym „Nie wchodź w przemoc, wchodź do wody” organizowanym we współpracy z Lubelskim Klubem Morsów, które odbędzie się 12 grudnia przy tamie na Zalewie Zemborzyckim.

- Wszystkie osoby podzielające hasło morsowania bez przemocy zapraszamy do wspólnej kąpieli lub kibicowania - zachęcają organizatorzy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama