Niezwykła triada w lubelskim skansenie

Jest jednym z czterech skansenów w Polsce, które jednocześnie eksponują kulturę dawnej wsi, dworu i miasteczka. Ta triada znajdzie się w specjalnym katalogu przygotowanym przez pracowników muzeum.

Początki lubelskiego skansenu sięgają 40 lat wstecz. To wówczas muzealnicy zaczęli odtwarzać na Sławinie dawne życie mieszkańców Lubelszczyzny. Z regionu między środkową Wisłą a Bugiem przeniesiono tu bądź odtworzono, budynki reprezentujące architekturę wsi, dworów i miasteczek z lat 1686-1938.

- Kiedy muzeum powstawało osoby za nie odpowiedzialne starały się odtworzyć jak najdokładniej wnętrza chałup, dworu, sklepików czy zakładów rzemieślniczych, by łatwiej sobie wyobrazić, jak dawniej żyli ludzie. Nikt wtedy nie myślał o pokazaniu wzajemnych relacji między tymi trzema obszarami, które przecież były zależne od siebie -mówi Grzegorz Miliszkiewcz, muzealnik, jeden z twórców powstającego katalogu „Wieś - Dwór - Miasteczko”.

Muzeum eksponuje elementy majątku ziemskiego i dwór z wyposażeniem ukazującym sytuację w 1939 r., fragment miasteczka - sztetl z lat 30. XX w. oraz trzy wsie reprezentujące zabudową i wyposażeniem osadnictwo trzech subregionów: Wyżyny Lubelskiej, lubelskiego Powiśla oraz Roztocza. Poszczególne zagrody wiejskie i obiekty drobnego przemysłu ludowego ukazują kulturę materialną życia codziennego ich mieszkańców i użytkowników w wybranym roku.

- W naszej publikacji chcemy nie tylko pokazać zbiory, ale i przygotować czytelnika do wiązania ekspozycji z dziejami regionu i ziem polskich. Zaczynamy opowieść w roku 1864, kiedy to następuje uwłaszczenie chłopów. Otrzymują ziemię, którą uprawiali na własność i przez kolejne dziesięciolecia ich emocjonalne podejście do słowa ojczyzna nabiera nowego znaczenia. Do tego dochodzi możliwość edukacji w podestowym zakresie i uzyskanie praw obywatelskich. Nasze muzeum pokazuje także tę drogę do stawania się pełnoprawnym obywatelem Polski odpowiedzialnym za ojczyznę, który staje w 1939 roku do obrony kraju - wyjaśnia G. Miliszkiewicz.

Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Wspieranie działań muzealnych.

Więcej będzie można przeczytać w 49 numerze "Gościa Lubelskiego".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..