Nowy numer 39/2023 Archiwum

Zgromadzeni wokół słowa Pana

Wydarzenie w synagodze, promujące kolejny tom Biblii Aramejskiej, wpisało się w dialog katolicko-żydowski.

Spotkanie odbyło się w synagodze Jesziwy przy ul. Lubartowskiej 85 w Lublinie. Promocję tomu Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1: Księga Powtórzonego Prawa zorganizowały pod koniec listopada Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” oraz Jeszywas Chachmej Lublin. Biblia Aramejska powstała w kręgu palestyńskim i szybko rozprzestrzeniła się w diasporze żydowskiej. Obok Biblii Greckiej jest najstarszym wyrazem inkulturacji Starego Testamentu w środowisku pogańskim. Jak podkreślają eksperci, targum, czyli parafraza tekstu biblijnego, stał się z czasem w teologii judeochrześcijan cennym narzędziem interpretacji orędzia Jezusa Chrystusa i tajemnicy Jego samego jako Wcielonego Słowa. Badania nad targumami rozwinęły się dzięki stosunkowo niedawnemu odkryciu kodeksu Neofiti 1, którego dokonał prof. Alejandro D. Macha w Bibliotece Watykańskiej. Polski przekład tego tekstu, zapoczątkowany przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 2014 roku, wpisał się na trwałe w rozwój badań targumicznych. Jest to również niezwykłe osiągnięcie na polu nauki.

Nauka, modlitwa i dialog

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli różnych środowisk. W spotkaniu promującym Targum Neofiti 1 do Księgi Powtórzonego Prawa uczestniczyli: abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, ks. dr Marek Szymański, dyrektor wydawnictwa Gaudium, ks. prof. Mirosław S. Wróbel, dyrektor i redaktor naukowy projektu Biblia Aramejska. Nie zabrakło katolików świeckich, sióstr życia konsekrowanego oraz przedstawicieli gminy żydowskiej. W synagodze byli obecni również bp Mieczysław Cisło, były przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP, ks. mitrat Stefan Batruch, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie, i kantor Symcha Keller. Księga Powtórzonego Prawa została przetłumaczona i opracowana krytycznie przez ks. prof. Marka Parchema z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który choć nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, połączył się za pośrednictwem mediów cyfrowych.

Spotkanie było transmitowane online na żywo − na platformie YouTube na popularnym kanale Ekumeniczny Lublin. Nagranie jest dostępne w sieci, z tłumaczeniem na język angielski. Spotkanie w synagodze poprzedziła modlitwa na cmentarzu żydowskim w Izbicy –przy grobie zmarłego przed miesiącem Jakuba Hersza Grinera – ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego, z udziałem m.in. abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego, oraz Michaela Schudricha, naczelnego rabina Polski. – Ksiądz Pawłowski pięknie łączył nasze tradycje i narody – podkreślał abp Budzik. – Jestem w jesziwie po raz kolejny, zawsze byłem tu z ks. Pawłowskim. Mimo że nie ma go fizycznie pośród nas, nadal pełni swoje zadanie – jednoczy nas i sprawia, że się tu spotykamy – kontynuował. Metropolita odniósł się do początków pism targumicznych. Podkreślił, że w czasach Chrystusa język hebrajski był językiem liturgicznym. Biblijne teksty hebrajskie trzeba było tłumaczyć na aramejski. Stąd dokumenty te mają ogromne znaczenie dla zrozumienia początków chrześcijaństwa, podobieństw i zależności w odniesieniu do judaizmu. – Wyrażam swoją wdzięczność, że dzieło to wydawane jest w Polsce, że wydaje je Katolicki Uniwersytet Lubelski. To wielki powód do dumy i satysfakcji. Dziękuję ks. prof. Mirosławowi Wróblowi, że jest pomysłodawcą i realizuje to dzieło, organizuje zespół ludzi kompetentnych do tłumaczenia i komentowania. Mam nadzieję, że kolejne księgi będą się ukazywać i powiększać naszą wiedzę o wspólnych religijnych korzeniach – mówił wielki kanclerz KUL.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast