Metropolita lubelski udzielił dyspensy

Wszyscy wierni, którzy z niej skorzystają, są wezwani do zadośćuczynienia obowiązkowi pokuty poprzez uczynki miłosierdzia, pobożność czy jałmużnę.

Abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku 31 grudnia.

Oto treść komunikatu: „Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, zgodnie z kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz uwzględniając normy zawarte w kan. 1245 i 1250 KPK, udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku 31 grudnia br. Jednocześnie usilnie zachęcam wszystkich wiernych, którzy skorzystają z dyspensy do zadośćuczynienia obowiązkowi pokuty w wybranej formie (np. wypełnienie uczynków miłosierdzia, pobożności, jałmużny)”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..