Nowy numer 47/2023 Archiwum

Szansa dla pracowników urzędów administracji publicznej

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych to nowy kierunek studiów podyplomowych na KUL.

Jak zaznacza dr hab. Monika Münnich, kierownik studiów, jest to odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Studia będą prowadzone pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, czyli największej organizacji branżowej w Polsce. Rekrutacja na studia będzie trwać do 15 lutego.

Jak podkreśla ekspertka, audyt wewnętrzny jest stosunkowo nowym rozwiązaniem w sektorze finansów publicznych w Polsce. - Został wprowadzony niemal dwadzieścia lat temu w efekcie dostosowywania prawa polskiego do wymogów unijnych. - Audyt  wewnętrzny to element nowoczesnego zarządzania nie tylko w biznesie, ale także w administracji publicznej - podkreśla M. Münnich. Początkowo badano głównie zgodność funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych z przepisami prawa oraz weryfikowano prawidłowość wykonania przez nią zadań, to obecnie jest to rozwój w kierunku audytu efektywnościowego, którego celem jest nie tylko zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, ale także wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę tego systemu oraz czynności doradcze. Dlatego audyt staje się podstawą dobrego zarządzania podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych.

Na rynku pracy nie brakuje ofert dla audytorów wewnętrznych. Jednak, aby móc pełnić taką rolę w jednostce sektora finansów publicznych, trzeba spełnić szczegółowe wymagania. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych audytorem wewnętrznym może zostać m.in. osoba, która ukończy studia podyplomowe oraz posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego. - Na nasze studia zapraszamy pracowników m.in. różnorodnych urzędów administracji publicznej, sądów, szkół, uczelni wyższych czy instytucji kultury - mówi M. Münnich. Ustawa określa również, że studia powinny być prowadzone przez uczelnię, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL spełnia ten warunek.

Studia będą trwały dwa semestry. W ich programie znalazły się m.in. zagadnienia związane z istotą i standardami kontroli, metodami i technikami przeprowadzania audytu, planowaniem w audycie, prawo zamówień publicznych, a także takie kwestie jak umiejętności i kompetencje psychofizyczne audytora. Zajęcia poprowadzą eksperci w dziedzinie kontroli i audytu wewnętrznego, prawa oraz  ekonomii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy