Nowy numer 39/2023 Archiwum

Teologia pokoju św. Augustyna

Polskie tłumaczenie "Doctor pacis. Theologie des Friedens bei Augustinus" ukazuje aktualność nauki o pokoju św. Augustyna.

Praca ks. Stanisława Budzika, poświęcona nauce o pokoju św. Augustyna, została przyjęta - jak czytamy we wstępie do polskiego wydania, jako rozprawa doktorska na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Leopolda-Franciszka w Innsbrucku w 1988 r. „Jej promotorem był Raymund Schwager, profesor i dziekan Wydziału Teologicznego, twórca innsbruckiej szkoły teologii dramatycznej. Rozprawa ukazała się drukiem w uniwersyteckiej serii Innsbrucker theologische Studien pod numerem 24. Na wniosek senatu uczelni prezydent miasta Innsbruck przyznał jej w 1989 roku nagrodę za badania naukowe”. Publikacja doczekała się także wielu pozytywnych recenzji w specjalistycznych czasopismach naukowych.

„Teologia pokoju Świętego Augustyna jawi się bowiem dziś jeszcze bardziej aktualna niż wczoraj, jej świeżość nie maleje z upływem czasu, w którym z każdą chwilą teraźniejszość bezpowrotnie zapada się w przeszłość” - czytamy we wstępie do polskiego tłumaczenia.

- Napisana w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, a więc jeszcze w okresie zmierzchu epoki zimnej wojny, praca jest obecnie chyba bardziej aktualna niż w roku publikacji niemieckiego oryginału. Rok 1988 należał bowiem jeszcze do czasów, kiedy to mentalność europejska wydawała się zdominowana poprzez ideę „równowagi sił zbrojnych”. Był to jednak czas nadziei związanych z epoka przemian prowadzących do upadku Związku Radzieckiego. […] Polskie tłumaczenie ukazuje się nie tylko w czasie kryzysów migracyjnych, stawiających pod znakiem zapytania cały porządek na Starym Kontynencie, lecz także w obliczu wojny tuz przy granicy – napisał w recenzji ks. prof. Józef Niewiadomski.

– Gruntowne dzieło, napisane z prawdziwie benedyktyńską pasją, spotka się z pewnością z zainteresowaniem czytelników, nie tylko tych, którzy zajmują się historią. Autor przygotował swoja pracę do druku z właściwą sobie erudycją i naukową akrybią, fachowo pod każdym względem. Wszystkim zainteresowanym myślą Świętego Augustyna, zwłaszcza jego teologią pokoju, a więc także historią Kościoła, dzieło to dostarczy wielu cennych informacji i oryginalnych przemyśleń – napisał w recenzji ks. prof. Edward Walewander.

Po wielu latach książka poświęcona myśli św. Augustyna o pokoju ukazuje się w języku polskim pod tytułem: „Doctor Pacis. Teologia pokoju świętego Augustyna”. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” oraz Wydawnictwo KUL. W najbliższych dniach książka trafi do księgarń. Będzie też dostępna w sprzedaży internetowej.

„W osobie i dziele Biskupa Hippony spotykają się dwa różne światy. Augustyn żyje w czasach przełomu, na granicy między starym, odchodzącym światem, którego duchowe zasoby już nie wystarczają, aby przeciwstawić się naporowi nowych sił, a nowym, którego kontury w zawiłościach wydarzeń mogą być rozpoznane jedynie przez prawdziwie prorockie duchy. Najmocniejszym głosem chrześcijańskiej patrystyki Biskup Hippony daje wymowne świadectwo o spotkaniu się także dwóch sposobów myślenia i kultur: grecko-rzymskiego obrazu świata i człowieka wielkich filozofów oraz judeochrześcijańskiego doświadczenia Boga objawienia i  przymierza. Do paradoksów historii należy fakt, że Augustyn, który umierającemu pogaństwu zadał na arenie duchowej walki ostatni cios, był także tym myślicielem, który nadchodzącym epokom przekazał wartościowe impulsy antycznej kultury, stopione w jedyny w swoim rodzaju konglomerat z prawdą biblijnego objawienia. Biskup Hippony był kimś więcej niż tylko sprawnym eklektykiem; był twórcą, który wprawdzie nie ex nihilo, ale z nurtów swojego czasu stworzył wyjątkową syntezę. Genialnym zdolnościom jego ducha należy przypisać, że spotkanie zróżnicowanych kultur w jego myśleniu stało się niezwykle owocne; bez ich spotkania nie byłby możliwy, sięgający aż do współczesności, rezonans sformułowanych przez Augustyna pytań i zaproponowanych rozwiązań” – napisał w zakończeniu ks. Stanisław Budzik.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast