Nowy Numer 16/2024 Archiwum

KUL będzie kształcił osadzonych w zakładach karnych w całej Polsce

Właśnie ruszyły prace związane z uruchomieniem Centrum Studiów KUL dla Osadzonych.

Centrum Studiów KUL dla Osadzonych - oferta edukacji dla osób pozbawionych wolności nie tylko w Areszcie Śledczym w Lublinie, ale również przebywających w innych zakładach karnych w Polsce - to nowa inicjatywa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Centrum - zgodnie z treścią listu intencyjnego, podpisanego w tej sprawie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej - ma umożliwić skazanym kształcenie na poziomie wyższym, a także przyswojenie przez nich istotnych wartości etycznych i humanistycznych.

Centrum Studiów KUL dla Osadzonych - jak podkreślił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski - staje się nie tylko wiodące w Polsce, ale może być też stawiane za wzór dla wszystkich jednostek penitencjarnych w całym świecie.

Planowane uruchomienie ośrodka ma nastąpić już w październiku.

W ceremonii otwarcia prac przy powstaniu centrum udział wzięli m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś i Marcin Romanowski, a także dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, który wspólnie z rektorem KUL podpisał list intencyjny w sprawie zasad funkcjonowania nowego ośrodka.

- Wśród osadzonych, którzy chcą studiować i którzy kończą studia, przytłaczająca większość to osoby, które później - wychodząc już na wolność - są zresocjalizowane i nie powracają do wcześniejszych przestępstw - zwrócił uwagę minister Czarnek, który zapowiedział też, że Centrum Studiów KUL dla Osadzonych będzie współfinansowane przez dwa ministerstwa - pieniądze przekażą resort sprawiedliwości oraz resort edukacji i nauki.

Wiceminister Woś podkreślił z kolei, że resocjalizacja osadzonych jest równie ważna, jak wymierzona im kara. - Centrum Studiów KUL staje się niezwykle ważnym punktem na mapie polityki penitencjarnej w ramach całego horyzontu narzędzi, które Służba Więzienna posiada - powiedział, zaznaczając też, że dla każdego osadzonego jest jasne, iże= dodatkowa możliwość kształcenia - poza codziennym monotonnym życiem za kratami - jest wyróżnieniem.

Powstające centrum to pierwsza w Europie tego typu agenda uniwersytecka. Jej utworzenie ma zapewnić możliwość systemowej edukacji podczas odbywania kary pozbawienia wolności więźniom nie tylko z aresztu w Lublinie, ale też innym, przebywającym w różnych zakładach karnych w Polsce.

Z myślą o tegorocznych absolwentach i innych potencjalnych zainteresowanych osadzonych z wyższym wykształceniem (minimum licencjat) władze KUL potwierdziły już gotowość uruchomienia naboru na II stopień studiów na kierunku nauki o rodzinie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy