Nowy numer 49/2023 Archiwum

Absolwenci z aresztu śledczego

Pięciu osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie obroniło na piątki prace licencjackie na kierunku Nauki o Rodzinie. Było to możliwe dzięki studiom, jakie w areszcie prowadzi dla chętnych Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Więźniowie pisali swoje prace pod kierunkiem rektora KUL, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego. 

– Byliście bardzo dobrymi studentami. Zapraszam na II stopień studiów – podkreślił rektor.  

Komisji przewodniczył prodziekan Wydziału Teologii, ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL, a prace recenzowała dr Agnieszka Zaborowska z Wydziału Nauk Społecznych KUL.

– Dzisiejsi absolwenci charakteryzują się dużą pokorą i wiedzą. Ich prace dotyczyły w większości rodziny. Wysoki poziom, a także odpowiednia średnia z trzech lat studiów pozwoliła na wystawienie bardzo dobrych ocen na dyplomach – zaznaczyła dr Zaborowska.

Przez trzy lata studiów więźniowie realizowali taki sam program jak studenci kształcący się stacjonarnie na uniwersytecie. Wykładowcy dostarczali im publikacje naukowe i na bieżąco konsultowali wszelkie zagadnienia. Zarówno prowadzący zajęcia, jak i studenci są zgodni co do tego, że wspólnie osiągnęli sukces.

– KUL dał mi szansę na rozwój intelektualny. Inaczej dziś postrzegam wiele spraw, nawet jeśli chodzi o wychowanie dziecka, które czeka na mnie w domu. Mam przekonanie, że nie zmarnowałem tego czasu we więzieniu. W październiku chcę rozpocząć studia magisterskie  – mówi jeden z osadzonych.

Od 2013 roku studia na KUL ukończyło blisko trzydzieści osób odbywających karę pozbawienia wolności. Niewątpliwie to ogromne przedsięwzięcie, potwierdzone efektami resocjalizacyjnymi. Osiemdziesiąt procent absolwentów studiów na KUL po opuszczeniu aresztu nie trafia już na drogę przestępczą.

– To ludzie, którzy wracając do społeczeństwa są przygotowani do tego, aby móc pełnić wyznaczone role społeczne – podkreśla ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Z myślą o tegorocznych absolwentach kierunku Nauki o Rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej i innych potencjalnych zainteresowanych osadzonych z wyższym wykształceniem (minimum licencjat) władze KUL potwierdziły już gotowość uruchomienia naboru na II stopień studiów na kierunku Nauki o Rodzinie. Przygotowano stosowną specjalność - animacja środowiska społecznego, adekwatną do potrzeb społeczno-gospodarczych  i uwzględniającą sytuację formalno-prawną osadzonych.

W kwietniu br. odbyła się uroczysta inauguracja prac uruchamiających Centrum Studiów KUL dla Osadzonych. Centrum - zgodnie z treścią listu intencyjnego podpisanego w tej sprawie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej - ma umożliwić skazanym kształcenie na poziomie wyższym, a także przyswojenie przez nich istotnych wartości etycznych i humanistycznych. Jak podkreślił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski – Centrum "staje się nie tylko wiodącym w Polsce, ale może być też stawiane za wzór dla wszystkich jednostek penitencjarnych w całym świecie". Planowane uruchomienie ośrodka ma nastąpić już w październiku 2022 r.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy