Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Kto nie zna Starego Testamentu, nie zna Chrystusa

Tym, co łączy chrześcijan i żydów, jest Pismo Święte. To wokół niego prowadzony jest dialog. Jak dobrze się spotkać, pokazał Dzień Judaizmu.

Dzieje Lublina są nierozerwalnie związane z życiem społeczności żydowskiej, która od wieków stanowiła integralną część mieszkańców miasta, współtworząc jego charakter, klimat duchowy i umysłowy. Dlatego Dzień Judaizmu obchodzony w styczniu w kościele katolickim ma tutaj szczególne znaczenie. W tym roku obchodzony był pod hasłem „Przejście Pana: Dziś wychodzicie”. Spotkanie odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a jego organizatorami byli wspólnie Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego wraz Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im Abrahama J. Heschela. Wśród gości i prelegentów znaleźli się rabin Icchak Rapoport z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz ks. Mirosław Bielecki, ojciec Ogniska Światła i Miłości w Łopocznie, którzy przedstawili dwa komentarze żydowski i katolicki o świętowaniu Paschy.

- Tegoroczny temat "Przejście Pana: Dziś wychodzicie” nawiązuje do pierwszej Paschy, której lud Izraela doświadczył w niewoli egipskiej. Dzięki Bożej mocy pierworodni synowie Izraela zostali ocaleni, kiedy anioł Pański przeszedł i spowodował śmierć wszystkich pierworodnych synów Egiptu. To zbawcze działanie Boga jest przywoływane przez społeczność żydowską każdego roku podczas obchodów święta Paschy. Wykorzystuje je także Jezus z Nazaretu, aby związać z Paschą swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Istota nauczania Jezusa i misterium paschalne staje się niezrozumiałe dla chrześcijan bez odniesienia do żydowskiego święta Paschy. To ukazuje, jak ważne znaczenie mają dla chrześcijan teksty Starego Testamentu. Św. Augustyn dobrze wyraził to w zdaniu: "Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym". Ojcowie Kościoła oraz wybitni teolodzy i egzegeci z wielkim szacunkiem studiowali i inne pisma żydowskie, aby głębiej zrozumieć treść i sens Pism Nowego Testamentu - wyjaśnia ks. prof. Mirosław Wróbel, dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im Abrahama J. Heschela.


Więcej będzie można przeczytać w 4. numerze "Gościa Lubelskiego"  na 29 stycznia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy