Ekumeniczny Lublin. Wspólnota myśli i modlitwy

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich.

W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaplanowano wiele inicjatyw. Jedną z nich była promocja publikacji „Zespół cmentarzy przy ulicy Lipowej w Lublinie. Przewodnik ekumeniczny”. Wydarzenie zorganizowały Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” i Polska Rada Ekumeniczna oddział w Lublinie.

Spotkanie z udziałem abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego i bp. Jana Cieślara, biskupa diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odbyło się 19 stycznia w Trybunale Koronnym. W części poświęconej prezentacji publikacji głos zabrali jej autorzy: Dariusz Kopciowski, Stanisław Santarek, Barbara Stolarz, Magdalena i Andrzej Nerowie. W części medytacyjnej i artystycznej odbył się występ chóru parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie, miał miejsce również komentarz dotyczący tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo biskupów.

- Nie bez znaczenia jest podkreślenie ekumenicznego charakteru przewodnika, gdyż to pozwala na czytanie historii nie tylko z perspektywy przemian społecznych, zachodzących w czasie, w różnych odsłonach, ale rzuca „niewidzialne światło” ducha ewangelicznego świadectwa w kształtowaniu losów i oblicza miasta na przestrzeni wieków. Przez pryzmat wielu biografii wybitnych lublinian przywołane zostają liczne wydarzenia potwierdzające ich wpływ na rozwój nauki, medycyny, nurtów niepodległościowego myślenia, rozwoju gospodarczego - mówił podczas spotkania ks. Marek Szymański, dyrektor wydawnictwa.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..