Nowy numer 15/2024 Archiwum

Lubelskie dzielnice będą miały nowych radnych

Chętni na stanowisko radnego dzielnicy mogą się zgłaszać do 3 lutego, a wybory odbędą się 5 marca.

Żeby kandydować na radnego dzielnicowego, trzeba oczywiście mieszkać w danej dzielnicy i być pełnoletnim. 

O mandat nie mogą się jednak ubiegać osoby: 

 • skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
 • radni Rady Miasta Lublin;
 • kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Lublin lub ich zastępcy;
 • kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin lub ich zastępcy.

Żeby zarejestrować swoją kandydaturę, trzeba wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie radydzielnic.lublin.eu/wybory, a następnie złożyć go Miejskiej Komisji Wyborczej.

Zgłoszenie kandydata do rady musi być podpisane przez co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania, w którym dana osoba ubiega się o wybór.

Dokumenty są przyjmowane w trakcie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w pok. 3 w Ratuszu (pl. Łokietka 1) w dniach:

 • 25 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-17:30,
 • 26 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-17:30,
 • 27 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-17:30,
 • 30 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-17:30,
 • 31 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-17:30,
 • 1 lutego 2023 r. w godz. 14:30-20:00,
 • 3 lutego 2023 r. w godz. 14:30-20:00.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy