Nowy numer 22/2023 Archiwum

KUL ma nowych prorektorów

Dr hab. Adam Zadroga i dr hab. Paweł Nowik dołączyli do Kolegium Rektorskiego KUL.

Profesor Zadroga będzie odpowiedzialny za administrację uczelni, a prof. Nowik - za finanse.

Dr hab. Zadroga, prof. KUL, pracownik naukowo-dydaktyczny KUL w Katedrze Teologii Moralnej Społecznej, jest ekonomistą, teologiem moralistą. Kierunki jego badań naukowych koncentrują się wokół etyki biznesu, przedsiębiorczości społecznej i katolickiej myśl ekonomiczno-społecznej. Jest zaangażowany w działalność Studium KUL dla osadzonych przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

Studiował teologię na KUL, gdzie uzyskał magisterium na podstawie pracy realizowanej pod kierunkiem o. Andrzeja Derdziuka. Ukończył również ekonomię na KUL - pisał magisterium pod kierunkiem Zyty Gilowskiej. W 2007 r. uzyskał doktorat na KUL. Kolejne studia doktoranckie z ekonomii ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych przyniosła mu książka habilitacyjna pt. "Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu", wydawnictwo KUL, Lublin 2018. Doktor Zadroga ukończył również studia podyplomowe z zakresu ICT, języka angielskiego oraz muzyki w UMCS Lublin, a także z zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych w Lubelskiej Szkole Biznesu.

W latach 2010-2012 uczestniczył w pobytach studyjnych w Stanach Zjednoczonych (Grand Rapids, Mi), w The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty. Odbył również 3-miesięczny staż naukowy na Słowacji w Katolícka Univerzita w Ružomberoku, a rok później miesięczny w Nanovic Institute for European Studies w University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych.

Dr hab. Nowik, prof. KUL, kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, naukowo interesuje się m.in. aksjologią prawa pracy, teorią zbiorowego prawa pracy, prawem pracy i nowymi technologiami.

W 2001 r. ukończył studia prawnicze, a w 2007 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy "Negocjacyjny system kształtowania wynagrodzenia za pracę w Polsce", której promotorem był dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. KUL. W 2017 r. uzyskał habilitację na podstawie publikacji "Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy".

Jest członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego KUL, pełnił funkcję eksperta Narodowego Centrum Nauki. Doświadczenie zarządcze zdobył jako kanclerz w Lubelskiej Szkole Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły (wcześniej Lubelska Szkoła Biznesu - Szkoła Wyższa).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast