Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Inauguracja sieci uniwersytetów Trójmorza

Inicjatywa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ma na celu zbudowanie podstaw trwałego i stabilnego partnerstwa uniwersytetów z 12 państw Inicjatywy Trójmorza.

Inauguracja miała miejsce podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest liderem międzynarodowego porozumienia. W wydarzeniu wziął udział prezydent RP Andrzej Duda.

– To inauguracja bardzo ważnej inicjatywy, która integrując środowisko naukowe z krajów Trójmorza, jest z góry skazana na sukces. Współpraca między uczelniami, które przystąpiły dziś do sieci, odbywała się już w przeszłości, ale obecnie zyska ona nową jakość –- ocenił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL. Podkreślił przy tym, że działanie, zgodnie z ideą otwartości, nie będzie się ograniczać wyłącznie do krajów Europy, ale być propozycją współpracy dla uczelni z całego świata.

Sieć Uniwersytetów Trójmorza, do której KUL zaprosił uczelnie m.in. z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumuni, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz Ukrainy, ma być narzędziem nawiązywania i prowadzenia regularnych kontaktów oraz podejmowania wspólnych badań i wdrażania innowacji w zakresie jakości kształcenia. Integracja środowiska akademickiego z 12 państw ma następować m.in. poprzez współpracę w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wymianę doświadczeń dydaktyczno-naukowych.

– To ważna inicjatywa, która może efektywnie przyczynić się do działań na rzecz umiędzynarodowienia współpracy naukowej poprzez stworzenie wewnętrznego systemu wymiany pracowników naukowych i studentów, wspólną realizację konferencji międzynarodowych, szkół letnich, wspólne przygotowywanie projektów międzynarodowych, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym – tłumaczyła dr hab. Beata Piskorska, prorektor KUL.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy