Nowy numer 22/2023 Archiwum

Bp Józef Wróbel

Biskup pomocniczy Józef Wróbel urodzony 18. października 1952 roku w Bestwinie, k. Bielska-Białej. W tejże miejscowości uczęszcza do szkoły podstawowej.

W latach 1990-1993 pełni funkcję rektora w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Obok wykonywanych funkcji administracyjnych, wychowawczych i dydaktycznych, jest też organizatorem lub współorganizatorem konferencji, sympozjów, sesji, zjazdów, paneli oraz akademii o profilu naukowym i rocznicowym, w tym również międzynarodowych. Jako rektor seminarium razem z prefektem i alumnami nadał nowy kształt i upowszechnił dwumiesięcznik dla osób chorych i samotnych Wstań (ISSN 0867-7603) (dotychczas wydawany w małym nakładzie jako broszura). W latach 1993-2001 jest asystentem kościelnym czasopisma społeczno-religijnego Czas Serca (ISSN 1230-7297). W latach 1997-2001 jest współredaktorem periodyku naukowego Sympozjum (ISNN 1429-558X). Działalność naukowa w latach 1987-1999 obejmuje między innymi liczne sympozja krajowe i zagraniczne, cykl wykładów z zakresu teologii moralnej dla duchowieństwa Finlandii (Helsinki, 26.02.-02.03.1992) oraz trzymiesięczny pobyt w 1995 roku w Centrum Etyki Medycznej i Prawa (Centrum voor Bio-Medische Ethiek en Recht) przy Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Przedmiotem szczegółowych badań była problematyka bioetyczna oraz etycznomedyczna. W 1999 roku uzyskuje tytuł doktora habilitowanego. W tym samym roku zostaje mianowany kierownikiem nowo utworzonej przy Instytucie Teologii Moralnej KUL Katedry Teologii Życia. W latach 1999-2002 jest Wiceprzewodniczącym Komisji Etycznej przy Akademii Medycznej w Lublinie. 30 listopada 2000 roku zostaje zamianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem ordynariuszem Diecezji Helsinki. 27 stycznia 2001 otrzymuje święcenia biskupie w Helsinkach. W dalszym ciągu prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Instytutu Teologii Moralnej KUL. Uczestniczy w sympozjach polskich i międzynarodowych, wygłasza referaty. Od 1 lipca 2008 jest biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej.

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

20-105 Lublin

tel.: 81/534-75-08 tel.: 81/534-75-10

e-mail: j.wrobel@kuria.lublin.pl

« 1 2 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast