Nowy numer 09/2024 Archiwum

CreArt po raz trzeci

Kolejny etap projektu kulturalnego sieci europejskich miast, wśród których znalazł się Lublin, zakończy się w 2026 roku.

Ruszył projekt „CreArt 3.0 #stringing_together”. To trzeci etap działań, w ramach których powstała sieć zrzeszająca 13 europejskich miast, w tym Lublin, oraz publiczne i prywatne instytucje kulturalne (CreArt – Sieć Miast na Rzecz Twórczości Artystycznej). Komisja Europejska dofinansowała działania programu kwotą 1,9 mln euro.

Celem projektu CreArt jest wspieranie działalności twórczej przez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracę środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych. Hasło nowej edycji to #przesuwamygranice (#pushboundries).

Lublin zaplanował w ramach projektu m.in. takie wydarzenia, jak Europejski Miesiąc Kreatywności, którego program będzie obejmował projekty artystyczne koordynowane przez lokalnych artystów i kuratorów z udziałem mieszkańców miasta, a także Program Edukacji Kulturalnej CreArt, mający na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy lokalnymi szkołami publicznymi, artystycznymi, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

W styczniu rozpoczął się kolejny etap projektu, który zakończy się w 2026 roku. Zaplanowano 45 rezydencji artystycznych w 15 europejskich miastach, blisko 40 ogólnodostępnych wydarzeń w ramach Europejskiego Miesiąca Kreatywności w 13 miastach zrzeszonych w sieci, 13 edukacyjnych programów mających na celu wsparcie kreatywności i wiedzy o współczesnej sztuce, 18 festiwali sztuki ulicznej oraz 10 corocznych festiwali planowanych w galeriach sztuki w 9 miastach, 6 europejskich konferencji oraz wizyt studyjnych i 39 lokalnych seminariów.

Projekt realizuje Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Więcej informacji tutaj.

CreArt doskonale wpisuje się w zalecenia ekspertów Europejskiej Stolicy Kultury – kandydujące do zdobycia tego tytułu miasta powinny przygotować program kulturalny o szerokim wymiarze europejskim, który trwale przyczyni się do rozwoju danego miasta.

Lublin, obok Bielska Białej, Katowic i Kołobrzegu, zakwalifikował się do drugiego finałowego etapu konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029. Corocznie, na okres jednego roku, przyznawany jest on dwóm lub trzem miastom UE. W 2029 roku uzyska go trzecie w historii polskie miasto, po Krakowie (2000) i Wrocławiu (2016). Tytuł ESK otrzyma równocześnie jedno z miast w Szwecji.

Projekt Europejska Stolica Kultury powstał w 1985 roku z zamysłu ówczesnej greckiej minister kultury Meliny Mercouri. To jedno z największych przedsięwzięć kulturalnych Unii Europejskiej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy