Bohater wart poznania

Ks. Józef Dąbrowski został przedstawiony społeczności lokalnej i wiernym parafii Świętej Rodziny w Chełmie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Żółtańcach.

Pięknie żyć - znaczy kochać świat - te słowa stały się hasłem inscenizacji o patronie Szkoły Podstawowej w Żółtańcach ks. Józefie Dąbrowskim - człowieku, o którym niewielu pamięta, którego niewielu zna.

Proste gesty dobroci ks. Józefa, miłość do ojczyzny i wartości chrześcijańskie pozwoliły zapisać się w sercach tutejszych mieszkańców.

Urodzony 19 stycznia 1842 roku w Żółtańcach przyszły kapłan i wielki patriota został osierocony przez ojca w wieku 12 lat. Owdowiała matka z czwórką dzieci przeniosła się do Lublina. Studiował w Warszawie. Gdy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku młody Józef walczył z poświęceniem, wierząc w zwycięstwo. Niestety powstanie upadło. Józef Dąbrowski musiał opuścić ojczyznę. Osiadł w Stanach Zjednoczonych. Tam posługiwał rzeszom rodaków. Zmarł 15 lutego 1903 roku w Detroit.

Nigdy nie zapominał o Polsce. Na wygnaniu tęsknił za polskimi tradycjami, obyczajami, językiem. W życiu nie otrzymywał nic gotowego. Wszystko musiał zdobywać sam ciężką pracą. Gorliwość i zdolności księdza Dąbrowskiego były niepospolite. Troszczył się o zbawienie powierzonych mu parafian. Pocieszał załamanych, pomagał mającym trudności materialne. Dzieciom rozdawał słodycze, by choć trochę osłodzić im życie. W potrzebie nawet sam leczył. Zależało mu na wykształceniu młodych. Marzył, by polska młodzież przebywająca w obcym kraju zdobyła dobry zawód, aby nie czuła się gorsza od innych narodowości. Dwoił i troił, ale nie mógł podołać zadaniom, jakie sobie nakreślił. Na obczyźnie założył szkołę dla nauczycielek i sprowadził z Polski siostry zakonne. Utworzył też seminarium duchowne, w którym uczyli się przyszli księża. Nazywano go "Ojcem", bo swoim obowiązkom oddawał się z ojcowską miłością.

Uczniowie szkoły w Żółtańcach dumni są ze swego patrona, chętnie opowiadają o nim innym. Taką okazją była Msza św. w kościele parafialnym, po której opowiedzieli kilka faktów z życia człowieka pochodzącego z tej ziemi. Na uroczystościach byli obecni dyrekcja, nauczyciele i pracownicy obsługi. Przyniesiono także sztandar szkoły.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..