Kolejna kadencja rektora KUL

Nowe przedsięwzięcia, rozwój nowych technologii, uzyskanie statutu uczelni badawczej i rozwój uniwersytetu - to najważniejsze cele, jakie stawia przed sobą ks. prof. Mirosław Kalinowski, nowy Rektor KUL na kadencję 2024-2028.

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II W Lublinie 9 maja zagłosował nad wyborem rektora na kadencję w latach 2024-2028. Senatorowie zdecydowaną większością głosów (32:4) na II kadencję wybrali dotychczasowego rektora – ks. prof. Mirosława Kalinowskiego.

Ks. prof. M. Kalinowski po ogłoszeniu wyników wyborów zwrócił się bezpośrednio do Senatu KUL, dziękując za okazane zaufanie i dokonany wybór.

– Przed polskimi uniwersytetami stoi obecnie wiele nowych wyzwań, dotyczą one m.in. sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie, w tym ekonomicznej, rozwoju nowych technologii, a przede wszystkim sztucznej inteligencji – podkreślił rektor ks. prof. M. Kalinowski.

Rektor stawia w swojej pracy i całego uniwersytetu na stały rozwój i międzynarodową współpracę, która ma przyczynić się do kształcenia kolejnych pokoleń wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin, ale także w rozwój nauki.

– Podchodzę z pokorą do kolejnej kadencji. Jestem świadomy wyzwań, które stają przed uniwersytetem. Wiele rozpoczętych projektów wymaga spokojnej kontynuacji. W planach mamy też nowe przedsięwzięcia. Zależy mi, by jak najwięcej osób, tworzących społeczność akademicką, było aktywnych i zaangażowanych w różnorodne działania. Jestem otwarty na innowacyjne propozycje – mówił do kolegium senackiego.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – teolog, specjalizuje się w teologii pastoralnej, homiletyce, opiece paliatywnej i współczesnych formach przekazu wiary. Od 1993 r. jest zawodowo związany z KUL. Pełnił m.in. funkcje: prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2004–2008) i dziekana Wydziału Teologii (2008–2016), a od 2020 jest rektorem. Z jego inicjatywy KUL rozpoczął kształcenie studentów w Areszcie Śledczym jako jedyny uniwersytet w Polsce. Ponadto jest inicjatorem utworzenia Centrum Polonijnego KUL, które działa w Europie i USA

« 1 »