Studenci nazwą swoje akademiki

Docenione zostaną kreatywność, oryginalność pomysłu, a także związek z katolickim charakterem uczelni. Domy Studenckie KUL otrzymają swoje indywidualne nazwy.

Autorami nazw, które zostaną na lata, będą sami studenci, którzy wezmą udział w ogłoszonym przez KUL konkursie.

Tradycją uniwersytecką w całym kraju jest nadawanie imion Domom Studenta. Najstarszy uniwersytet w Lublinie – KUL – przez ponad wiek swojej działalności nigdy nie nadał oficjalnych nazw dla swoich Domów Studenckich. Jeszcze przed końcem obecnego roku akademickiego ta sytuacja się zmieni. A to za sprawą inicjatywy, której podjęli się sami studenci.

- Kraków ma „Piasta” i „Żaczka”, Poznań „Danuśkę” i „Juranda”, Poznań popularną „Jowitę”, Warszawa „Muchomorka” i „Żwirka”, Lublin – „Feminę”, „Burżuja” czy „Babilon”. Nazwy akademików i domów studenckich ułatwiają ich identyfikację i nadają obiektom bardziej przyjazny charakter. To ważne, bo to przecież tutaj studenci, poza salami wykładowymi, spędzają kilka lat swojego życia – wyjaśnia Monika Stojowska, zastępca rzecznika prasowego KUL.

Określona nazwa, a najczęściej jest to imię, pomaga studentom zlokalizować Dom Studenta na kampusie akademickim, a zarazem jest to jeden ze sposobów identyfikacji budynku z konkretną uczelnią i otoczeniem czy jego historią, a także często miastem. Atrakcyjne, kreatywne lub nawiązujące do historii miejsca nazwy mogą budować poczucie wspólnoty i więzi między ich mieszkańcami.

– KUL to ponad 105 lat historii nie tylko tej naukowej, ale i o charakterze ludzkim, nieraz bardzo osobistym. Skoro wkraczamy w drugą moją kadencję, niech i ona zapisze się w historii – mówi z optymizmem rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.
Katolicki Uniwersytet Lubelski ma łącznie pięć akademików: cztery akademiki znajdują się na terenie Lublina (dwa męskie na Poczekajce, jeden męski i małżeński przy ul. Niecałej, żeński na Poczekajce) oraz Dom Studencki w Stalowej Woli, gdzie Uniwersytet od lat ma swoją filię. Konkurs ogłoszony przez Radę Mieszkanek i Mieszkańców Domów Studenckich KUL dotyczy wyłonienia najlepszych nazw na każdy z akademików jakimi dysponuje uczelnia. Konkurs został ogłoszony pod patronatem rektora KUL.
Swoje oryginalne i kreatywne pomysły na nazwy poszczególnych domów akademickich w terminie od 20 do 27 maja mogą zgłaszać studenci KUL. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia po jednej propozycji nazwy dla wybranego budynku Domów Studenckich KUL, ponadto oprócz proponowania nazwy należy dodać także pisemne, krótkie uzasadnienie dla wybranej nazwy.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres kds@kul.pl oraz rzecznik@kul.pl. Na zwycięzców czekają nagrody. Lista zwycięskich pomysłów na nazwy akademików KUL zostanie opublikowana 3 czerwca 2024 r. Autorzy, zostaną o tym poinformowani drogą mailową, a nagrody zostaną wręczone po 7 czerwca 2024 r.

« 1 »