Bliżej chorych - pomoc wyrażona w grafice

Chcą zwrócić uwagę na działalność poświęconą osobom dotkniętym chorobą nowotworową w ostatnim jej stadium oraz na osobę nierozerwalnie związaną z reprezentowaniem ludzi chorych i cierpiących - św. Jana Pawła II.

Stowarzyszenie "Anthill" w partnerstwie z Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie realizuje wydarzenie "Święty Jan Paweł II - wartości i nauka wiecznie żywe" - cykl wydarzeń w ramach 10. rocznicy kanonizacji, w tym Wojewódzki Konkurs Graficzny "Bliżej Chorych". Misji pełnionej przez Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat przyświecała zawsze myśl papieża Polaka: "Kiedy cierpią ludzie, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego". Słowa te są hasłem wojewódzkiego konkursu, który ma wyłonić projekt graficzny do oklejenia szyb wielkopowierzchniowych w budynku hospicjum.

- Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie graficznym, organizowanym przez Hospicjum Dobrego Samarytanina i Stowarzyszenie "Anthill". Nagroda główna to 3 tys. zł. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne, organizacje oraz firmy - informuje Karolina Niewiadomska ze Stowarzyszenia "Anthill".

15 sierpnia odbędzie się finał, podczas którego nastąpi uroczyste odsłonięcie wykonanej grafiki, prezentacja realizacji części prac związanych z zagospodarowaniem ogrodu i przestrzeni wokół budynku oraz przedstawienie dalszych planów związanych z udostępnieniem ogrodu dla podopiecznych hospicjum. W ramach wydarzenia odbędą się dodatkowo wykład poświęcony podejściu św. Jana Pawła II do chorych wraz z wystawą dzieł konkursowych oraz koncert charytatywny.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem oraz zaprojektować naklejkę zgodnie z wytycznymi - zał. 3 do Regulaminu.

Prace należy przesyłać mailowo na adres: info@anthill.com.pl do 2 sierpnia.

Partnerem jest województwo lubelskie. Wydarzenie bierze udział w programie "Warto być Polakiem", którego organizatorem jest samorząd województwa lubelskiego, a celem programu jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego.

« 1 »
DO POBRANIA: |