Pomnik stanął u zbiegu ulicy Bohaterów Monte Casino i alei Kraśnickiej. Uroczyste odsłonięcie pamiątkowego obelisku poprzedziła Msza święta za powstańców i ojczyznę w kościele ojców kapucynów na Poczekajce. Uczestniczyły w niej liczne szkoły, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, wojsko, kombatanci i mieszkańcy dzielnicy Konstantynów.