Nowy numer 22/2023 Archiwum

Dbamy o najsłabszych

O sytuacji osób niepełnosprawnych w Lublinie, programach, które mają pomagać, i nowych miejscach pracy z prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem rozmawia Agnieszka Gieroba.

Agnieszka Gieroba: Czy zdaniem Pana Prezydenta osoby nie w pełni sprawne dobrze czują się w Lublinie?

Krzysztof Żuk: – Wsparcie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością jest jednym z głównych celów polityki społecznej Lublina. Jest to ważne nie tylko z uwagi na wysoki wskaźnik liczby niepełnosprawnych mieszkańców, ale przede wszystkim z uwagi na dbałość o osoby najsłabsze: dzieci, młodzież, dorosłych, osoby starsze i niepełnosprawne. Robimy wszystko, by czuli się w naszym mieście dobrze.

Co ostatnio miasto zrobiło na ich rzecz?

– Zacznijmy może od tego, że podjęliśmy się wprowadzenia nowatorskiej w swojej formie, nie tylko na terenie naszego województwa, ale i całego kraju, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Z tej formy wsparcia korzystają najbardziej potrzebujący niepełnosprawni, będący w wieku aktywności zawodowej. Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta pozyskał kwotę o blisko 3 mln wyższą w stosunku do roku poprzedniego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie mieszkańców z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej. Przystąpiliśmy również do pilotażowego programu PFRON Aktywny Samorząd. Dotacja w wysokości ponad 365 tysięcy, którą pozyskaliśmy w ramach programu, przeznaczona została na efektywne wsparcie osób niepełnosprawnych w różnych obszarach aktywności społecznej i zawodowej. Uwagę skierowaliśmy również na podniesienie poziomu jakości usług instytucjonalnych oraz na zwiększanie dostępności do tych usług osób potrzebujących.

W Lublinie istnieje wiele organizacji pozarządowych, których działanie skierowane jest właśnie na osoby, które nie zawsze mogą same sobie poradzić. Czy miasto korzysta z ich doświadczeń i pomocy?

– Nie wyobrażam sobie realizacji wielu zadań bez pomocy organizacji pozarządowych. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, które zostało uruchomione z początkiem ubiegłego roku, wspomaga i integruje wiele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Centrum zapewnia organizacjom pozarządowym siedzibę, we współpracy z nimi przygotowuje liczne spotkania, inicjatywy skierowane do różnych środowisk. Funkcjonują tu m.in. Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych, Biuro Karier dla osób niepełnosprawnych, punkt informacyjny dla seniorów, organizowane są spotkania informacyjne z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Urzędu Pracy. Nawiązywana jest także współpraca z różnymi środowiskami zainteresowanymi wsparciem osób niepełnosprawnych, m.in. pełnomocnikami ds. studentów niepełnosprawnych na lubelskich uczelniach, studenckimi biurami karier, policją itp.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast